Hoe manage je organisaties door de digitale disruptie?

De toekomst van organisaties: plug&play

Digitalisering krijgt een steeds grotere invloed op organisaties en gaat organisaties in hun kern raken: in hoe ze hun processen organiseren en hoe ze samenwerken met andere spelers buiten.

Processen kunnen dankzij digitalisering op een flexibele manier aan elkaar gekoppeld worden. Het maakt niet meer uit of deze processen afkomstig zijn van de eigen organisatie of van buiten komen. Organisatieprocessen worden plug&play. Lees meer in ‘De plug&play-organisatie. Winnen in een digitale wereld.’

Dat zal leiden tot nieuwe mogelijkheden voor samenwerken en uiteindelijk tot een radicale reorganisatie van markten: organisaties gaan hun taken anders verdelen en zich specialiseren. Organisaties geven elkaar geautomatiseerde digitale toegang en bepalen onder welke voorwaarden, en tegen welke betalingen de diensten geleverd worden en wie daarvoor verantwoordelijk is en hoe de data en toegang ertoe geregeld zijn. wendbare en adaptieve, zwerm-achtige organisaties worden mogelijk die hun activiteiten onderling coördineren.

Welke grote gevolgen dit heeft voor het besturen van organisaties en de manier waarop ze kwaliteit en processen managen, kun je lezen in het artikel ‘Kwaliteitsmanagement in tijden van de plug&play-organisatie’. Dit artikel verscheen in het vakblad voor kwaliteitsmanagers SIGMA (Nummer 4, september 2017).

 

SIGMA plug&play
Klik op de afbeelding om het artikel te downloaden

Dit artikel werd ook gepubliceerd bij SIGMA Online.