Geef burger een grotere rol bij innovatie

Tijdens het innovatiefestival Dear Future, op 27 september, lanceerde de gezamenlijke adviesraden BrabantAdvies hun advies aan de Provincie Brabant over de toekomst van het innovatiebeleid. Ik werkte mee in het kleine projectteam dat dit advies opstelde. Als basis voor het advies diende het visiedocument dat ik eerder schreef.

De belangrijkste boodschap van het advies is: geef burgers een grotere rol bij innovatie.

In mijn presentatie en interview tijdens de lancering belichtte ik het volgende: Brabant is momenteel leidend op het gebied van innovatie: wat betreft het aantal patenten en investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Nieuwe trends als globalisering, digitalisering en circulaire economie creëren nieuwe verdienmodellen. Innovaties ontstaan steeds vaker in nieuwe netwerken waarin eindgebruikers, burgers een belangrijke rol spelen. De stad wordt het nieuwe ontwikkellab: het gaat niet meer alleen om wat ik noem ‘IQ’ (slimste regio) maar om ‘NQ’ (netwerkintelligentie). Brabant kan alleen leidend blijven en ook regionaal profiteren als het burgers meer verbindt met innovatieprocessen van ondernemers. Dat vraagt om andere beleidsinstrumenten.

Het advies rapport is online te lezen via deze link.