Advies: Geef burger een grotere rol bij innovatie

Hoe kunnen we ook in de toekomst de meest innovatieve regio ter wereld blijven?

Die vraag stelde de Provincie Brabant aan de Brabantse adviesraden, BrabantAdvies, een jaar geleden. In ‘Brabant: testomgeving voor de wereld van morgen‘ geven zij hun advies: geef burgers een grotere rol bij innovatie met name via zogeheten living labs rond maatschappelijke thema’s.

Het adviesrapport is online te lezen via deze link.

Ik werkte als projectlid mee aan dit advies. Daarvoor voerde ik gesprekken met belanghebbenden, nam deel aan workshops, discussies en een online panel, raadpleegde literatuur en schreef mee aan de aanbevelingen.

In mijn presentatie en interview tijdens de lancering (zie ook foto) benadrukte ik het belang van vernieuwing. “Brabant is momenteel leidend op het gebied van innovatie als je kijkt naar het aantal patenten en de investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Nieuwe trends als globalisering, digitalisering en circulaire economie creëren nieuwe verdienmodellen. Innovaties ontstaan steeds vaker in nieuwe netwerken waarin eindgebruikers, burgers een belangrijke rol spelen. De stad wordt hierbij het nieuwe ontwikkellab.”

“Het gaat in de toekomst niet meer alleen om ‘IQ’, de slimste zijn, maar om wat ik noem ‘NQ’: genetwerkt zijn. Brabant kan alleen leidend blijven en ook regionaal profiteren als het burgers meer verbindt met innovatieprocessen van ondernemers. Dat vraagt om andere beleidsinstrumenten zoals in het rapport aangegeven”.

Visiedocument

brabantadvies-visiedocument

Eerder schreef ik het visiedocument ‘Naar een nieuw innovatiebeleid: de triple helix voorbij‘, een diepgaande analyse van de belangrijkste trends en veranderingen in de manier waarop innovaties tot stand komen. Dit visiedocument is de belangrijkste pijler voor het advies.

Lees hier meer over het visiedocument en de trends op het gebied van innovatie.