Analyse: Volgende stap in het innovatiebeleid

brabantadvies-visiedocumentHoe kan de provincie Brabant haar ambitie invullen om een ‘living lab’ te zijn voor innovatie en vernieuwing?

Die vraag stelde de Provincie Noord-Brabant aan de regionale adviesraad BrabantAdvies.

Als input voor het adviestraject schreef ik een visiedocument met daarin een eerste analyse van belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op het toekomstige innovatiebeleid.

Het visiedocument kan gedownload worden via deze link.

Naar een nieuw innovatiebeleid

De belangrijkste inzichten uit het visiedocument zijn dat als gevolg van internationale en technologische ontwikkelingen verschuift het accent bij innovatie:

 • Van analoog naar digitaal
  Door digitalisering kunnen waardeketens ingrijpend van karakter veranderen en worden nieuwe producten en diensten mogelijk met hoge arbeidsproductiviteit, on demand en gepersonaliseerd.
 • Van triple helix naar quadruple helix
  De consument/eindgebruiker/burger heeft ook een rol bij succesvolle innovatie. Innovatie niet langer exclusief vanuit bedrijven, kennisinstellingen en overheid maar ‘iedereen’ kan een rol spelen.
 • Van technologische naar sociale innovatie
  Innovatie is meer dan R&D: het gaat evenzeer/steeds meer om het proces, sociale factoren, systeeminnovaties; maatschappelijke vraagstukken als uitgangspunt voor innovatie.
 • Van sectoren en ketens naar platformen
  Er ontstaan nieuwe cross-sectorale coördinerende structuren voor innovatie, platformen (gebaseerd op hardware, software, infra, standaarden) die de rol van traditionele ketens, silo’s en sectoren overnemen en waar omheen partijen samenwerken: groot en klein.
 • Van onderzoekslabs naar living labs
  Innovatie vindt meer buiten de muren van instituties (zoals R&D-labs) plaats, in de stad en in het veld, in wisselende coalities en met ‘lerende principes’. Dit vraagt ook om een netwerkende en innovatieve overheid.

Meer informatie

Met deze inzichten worden in het najaar van 2016 gesprekken gevoerd met diverse stakeholders. Op basis daarvan wil BrabantAdvies eind 2016 een advies uitbrengen waarin de bevindingen vertaald worden naar beleidsinterventies. Hierbij zal ik ook betrokken zijn. Heb je opmerkingen of input, neem dan contact met me op.

Meer informatie over het proces is te vinden op deze pagina van BrabantAdvies

In het programma Brabant Living Lab werkt de provincie samen met partners aan maatschappelijke opgaven.

Een gedachte over “Analyse: Volgende stap in het innovatiebeleid

Reacties zijn gesloten.