Toekomst van de zorg

In de toekomst van de zorg staat preventie centraal, dus een gezonde levensstijl waarbij het gaat om zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid.

Door slim gebruik te maken van alle technologische mogelijkheden die tot onze beschikking staan (of op korte termijn komen te staan) kunnen we allemaal gezonder leven.

In het toekomstbeeld ‘Gezonder door collectieve intelligentie‘, wordt beschreven hoe we een gezondere samenleving kunnen worden door persoonlijke gezondheidsinformatie (anoniem) met elkaar te delen.

Naar een gezonde levensstijl

Er komen steeds meer sensoren op waarmee onze lichaamsfuncties en ons gedrag kunnen worden gemeten zoals onze hartslag, activiteiten, slaapritme en eetpatroon. Momenteel zitten deze sensoren nog op en om ons lichaam, in de vorm van een armband of hartslagmeter. In de toekomst zitten sensoren misschien ook in ons lichaam als kleine nanobots in het bloed, een onderhuids geïnjecteerde chip, of als een inslikbare pil die een kijkje in ons lichaam geeft tot je hem uitpoept. En de sociale computer kan zelfs aan onze geschreven berichten en stem merken hoe onze geestelijke gemoedstoestand is.

Onze gezondheid wordt dus steeds meer uitgedrukt in getallen: the quantified self. Dit is de naam van een netwerk van fanatieke burgers die zichzelf meten en onderling ervaringen delen.

Dit toekomstbeeld vindt u terug in hoofdstuk 3 van het boek ‘Samen slimmer’.

De sleutel tot een gezondere samenleving is de combinatie van twee ‘systemen’: Collin en Coach. Het ene systeem, Collin, verzamelt en interpreteert gegevens over de individuele en collectieve gezondheid. Het andere vertaalt deze diagnose in een persoonlijk advies en mensen coacht om gezond te leven.

Lees ook: Voor gezonder leven hebben we collectieve intelligentie nodig

Collin

Het centrale intelligentiesysteem COLLIN (COLLective INtelligence) verwerkt en interpreteert gegevens van verschillende personen en uit meerdere bronnen, schematisch weergegeven in de figuur hieronder. Het kan gaan om gegevens uit sensoren en smartphones, informatie over het weer en de luchtkwaliteit en de geestelijke gemoedstoestand op basis van sociale mediaberichten. Je zou COLLIN kunnen vergelijken met systemen zoals IBM’s Watson en Google’s DeepMind.

Door individuele informatie van veel mensen te combineren kunnen nieuwe inzichten verkregen worden over de relatie tussen levensstijl, gemoedstoestand en gezondheid. Je zou dit kunnen zien als een grote ‘field trial’ die een veel completer inzicht geeft dan de ‘clinical trials’ die nu in ziekenhuizen wordne uitgevoerd. Het sociale platform Patientslikeme, waar patiënten een eenvoudig dagboek bijhouden, heeft al nieuwe inzichten opgeleverd voor farmaceutische bedrijven. hun  heeft hier al Met die nieuwe kennis kan voor elke individu een betere diagnose gemaakt worden. Intelligente computersystemen zoals IBM’s Watson en Google Deepmind kunnen dit soort analyses al maken en doen dit al beter dan artsen.

Uit de grote hoeveelheden data kunnen verbanden gelegd worden tussen elementen van een levensstijl en de ontwikkeling van iemands gezondheid. Dus door data (anoniem) te delen met elkaar kunnen we uiteindelijk individueel gezonder leven. Collectieve intelligentie.

gezondheid-2030 MK

Coach

Een gezonde levensstijl is niet iets waar iedereen in dezelfde mate mee bezig is. Bovendien staan de voortdurend bloot aan verleidingen die ons minder laten bewegen en meer laten eten bijvoorbeeld. Daarom krijgt iedereen in dit toekomstbeeld een eigen virtuele elektronische assistent op maat, via het systeem COACH. De assistent houdt bij zijn adviezen rekening met ieders ‘zwakheden’ en ieders voorkeuren: de een laat zich meer motiveren door autoriteit, de ander door zijn vrienden, en weer een ander door getallen. COACH maakt ook gebruik van slimme psychologische principes om mensen meer te motiveren om langdurig een gezonde levensstijl vol te houden.

Minstens zo belangrijk als een diagnose is de coaching van patiënten en gezonde mensen in hun dagelijks leven om een gezonde levensstijl te onderhouden. We zien daarbij de opkomst van gezondheidscoaching, waarbij het accent steeds meer verschuift van een menselijke coach naar elektronische coaching. Daarbij worden gedragsbeïnvloedingstechnieken (zogenaamde persuasive technologies) ingezet die voortkomen uit de psychologie en hun nut bewezen hebben in o.a. games (gamification). Daarbij gaat het onder andere om de manier waarop informatie wordt gerepresenteerd, motivatie door de prestaties af te zetten tegen die van vrienden (bijv. Nike Running en Weight Watchers) en het helpen volhouden van langere termijn doelen.

Maatschappelijke dilemma’s

Deze nieuwe mogelijkheden maken de weg vrij voor een nieuwe vorm van preventieve gezondheidszorg. Tegelijkertijd roept deze ontwikkeling ook nieuwe vragen op. Wie is de eigenaar van al deze gegevens? Wat kunnen andere partijen zoals verzekeraars en overheden over ons te weten komen als ze over (delen van) deze informatie beschikken? Wie bepaalt met welke aannames we gecoacht gaan worden en wat gebeurt er als ik niet naar de coach luister? En wat betekent het feit dat meer weten over een gezonde levensstijl, voor de eigen verantwoordelijkheid die we hebben voor onze gezondheid en de solidariteit met anderen die het minder nauw nemen? Is gezond leven in de toekomst nog wel een vrijwillige keuze?

Worden artsen overbodig?

Nieuwe business models

De ontwikkelingen in de zorg hebben eveneens invloed op de verdien- en organisatiemodellen in de zorg.

Lees: Hoe Apple’s medische platform de zorg gaat veranderen

Zie ook Hoofdstuk 3 van De kracht van platformen over de opkomst van zorg-platformen.

Download via deze link: de-kracht-van-platformen-maurits-kreijveld-ehealth