Digitalisering raakt organisaties in hun wezen: in de manier waarop producten en diensten worden ontwikkeld en aangeboden; de manier waarop organisaties werken en samenwerken met andere partijen.

Ik help u graag verder om succesvol in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen en kansen te pakken. Dat kan bijvoorbeeld met een adviestraject op maat beginnend met een eerste consult of reflectie op uw business model, tot en met regelmatige coaching tijdens de uitvoering in de praktijk, of bijvoorbeeld een masterclass waarin u en uw medewerkers kennis krijgen en aan de slag gaan met de materie.

Digitalisering heeft dus een grote impact op de structuur van organisaties in vrijwel alle domeinen en sectoren. Je zou kunnen spreken van een digitale transformatie of digitale disruptie: organisatiestructuren veranderen wezenlijk, markten worden getransformeerd en verdienmodellen veranderen. De impact is momenteel zo groot omdat digitalisering op meerdere fronten tegelijk ingrijpt op organisaties. Lees hier meer over de impact van digitalisering. In plaats van starre waardeketens zien we steeds meer flexibele samenwerkingsverbanden in ecosystemen van spelers die elkaar aanvullen en samenwerken richting hun klanten. Daarbij is het platform business model in opkomst. Lees hier meer over de platformeconomie.

Om te overleven en succesvol te kunnen zijn in de digitale wereld moeten organisaties optimaal gebruik gaan maken van de mogelijkheden die digitale technologieën bieden. Ze moeten wendbare organisaties worden, die flexibel nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen aangaan en nieuwe waardeketens kunnen bouwen. Ik noem dat ‘plug&play worden’ net zoals LEGO-bouwstenen en Tetris-blokjes op nieuwe manieren in elkaar kunnen passen.

Al meer dan tien jaar doe ik diepgaand onderzoek naar de nieuwe organisatievormen, verdienmodellen en strategische dilemma’s die komen kijken bij nieuwe technologische ontwikkelingen zoals digitale transformatie. Met mijn onderzoek en publicaties ben ik uitgegroeid tot een internationaal expert van de platformeconomie en digitale transformatie. Op de pagina’s hieronder kun je meer informatie vinden.

Mijn boeken over digitale transformatie

In mijn boek De plug&play-organisatie’ laat ik zien hoe organisaties zelf bouwstenen kunnen ontwikkelen en een wendbare en adaptieve organisatie kunnen worden die succesvol kan zijn in de digitale wereld.

In het boek ‘De kracht van platformen. Nieuwe strategieën voor innoveren in een digitaliserende wereld.’ analyseer ik de principes van de platformeconomie en de bijbehorende bedrijfsstrategieën en innovatiestijlen van bedrijven als Apple, Google, Kickstarter, Autodesk en Monsanto en hun successen. Ik geef tien lessen over het opzetten van platformen.