futuroloog – spreker – adviseur

Maurits Kreijveld is futuroloog en gefascineerd door nieuwe technologische ontwikkelingen en impact die deze hebben en in de toekomst kunnen gaan hebben op bedrijven, overheden, de politiek en op de samenleving als geheel. Op deze website vind je meer over zijn werk.

Als futuroloog is hij een veelgevraagd spreker, auteur, strategie-consultant.

Me in Labyrint ed2
“Ik wil nieuwe ontwikkelingen vroegtijdig signaleren en inzichtelijk maken door te duiden en inspireren.”

Maurits is een internationaal expert op het gebied van platformeconomie (deeleconomie, platformen), smart cities (inclusief digitale infrastructuren, Internet of things, ICT, energiegrids en telecom), innovatie en futurologie (o.a. scenario-analyse, blockchain, nanotechnologie).

De rode draad door mijn werk is ‘samen slimmer’: hoe kunnen organisaties met het web, sociale media en nieuwe opkomende technologieën slimmer gebruik maken van de kennis, expertise, vaardigheden, creativiteit en energie van anderen, zoals gebruikers, consumenten? En hoe zouden we dit kunnen inzetten om de maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw aan te pakken? Welke uitdagingen brengt dat met zich mee voor samenwerken en besluitvorming?

Ik adviseer bedrijven en overheden over de mogelijke gevolgen van de nieuwe opkomende technologische ontwikkelingen op hun bedrijfsvoering, hun verdienmodellen, de toekomst,  innovatie en de inrichting van de leefomgeving. Ik help platformen hun businessmodel te verbeteren, versterken en duurzaam te maken.

Maurits werkte voorheen bij het Rathenau Instituut, Stichting Toekomstbeeld der Techniek en het Ministerie van Economische Zaken op het gebied van innovatie en ICT. Ik studeerde af als natuurkundige met een specialisatie in nanotechnologie.

Mijn thema’s

Langs de rode draad van mijn werk houd ik me met uiteenlopende onderwerpen bezig. Klik op een thema hieronder om verder te lezen of kijk in het hoofdmenu bovenaan deze website naar Trends.

  • innovatie: cocreatie, new business models, collaborative economy, platformen, deeleconomie, sociale innovatie
  • smart cities en het ontwerp van de (leef)omgeving, digitale infrastructuren
  • nieuwe technologische ontwikkelingen en futurologie zoals de blockchain, nanotechnologie en kunstmatige intelligentie
  • democratie: politiek & bestuur, sociale media en democratie, collectieve besluitvorming

Opdrachtgevers

Diverse opdrachtgevers uit de wereld van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Achmea, Vereniging voor Arts en Auto, Provincie Noord-Brabant, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Provincie Zuid-Holland, Platform 31, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken, Orde van Organisatieadviseurs, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Digitale Steden Agenda, Platform 31, Nationale Nederlanden, Openbaar Lichaam Bonaire, Provincie Limburg.

Mijn blogs en boeken

Ik publiceer over mijn werk in de vorm van lezingen, colleges en presentaties, blogs en artikelen o.a. voor SIOO, Universiteit Leiden, Fontys Hogescholen, Hogeschool Rotterdam, University College Leeuwarden, Erasmus Universiteit Rotterdam  en Nyenrode University.

Mijn artikelen, bij onder andere Marketingfacts en ManagementImpact, kun je terugvinden via deze link.

Daarnaast schreef ik de afgelopen jaren diverse boeken waarvan er drie genomineerd werden.

Nu en dan geef ik interviews voor radio en televisie (zoals 1Vandaag en BNR).

Contact

Mail me via: wisdomofcrowd [at] gmail [dot] com
Bel me via: +31 648 770 311
Twitter: @wisdomofcrowd
Facebook: Wisdom of the Crowd pagina

Gebruik van materiaal van deze website
by-nc-ndwisdomofthecrowd.nl van Maurits Kreijveld is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie. Linken en citeren mag altijd. Herplaatsen van een artikel mag op niet-commerciële locaties o.v.v. mijn naam plus een link naar mijn website wisdomofthecrowd.nl. Neem in alle overige situaties eerst contact met me op.
Ik doe mijn best om op deze website zorgvuldig om te gaan met de afbeeldingen en rapporten die ik citeer of gebruik als sfeer en illustratie bij de artikelen. Makers vermeld ik onderaan de betreffende pagina, zoveel mogelijk en indien bekend en vindbaar. Mocht ik iets vergeten hebben of verkeerd gedaan hebben, laat het me dan weten dan pas ik dit aan of vervang de afbeelding.