• Hoe zou de toekomst van mijn organisatie eruit kunnen zien?
  • Wat moet ik vandaag doen om me voor te bereiden op de toekomst?
  • Hoe kan ik systematisch grip krijgen op de toekomst?
  • Via welke paden kan ik mijn toekomstig einddoel bereiken?
  • Met welk extreme scenario’s moet ik rekening houden?

Met toekomstbeelden en scenario’s worden trends en ontwikkelingen verbeeld en daarmee voorstelbaar, bijna tastbaar, gemaakt. U krijgt meer zicht op de mogelijke impact van ontwikkelingen en wordt aangezet tot nadenken over de strategie die u met uw organisatie wilt volgen om in te spelen op de kansen en bedreigingen.

Er zijn verschillende technieken en methoden die ingezet kunnen worden om de toekomst te verkennen waaronder scenario-analyse en roadmapping. Meestal wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen en werkvormen (literatuur, interviews en werksessies). De toekomstbeelden en scenario’s kunnen worden ontwikkeld in opdracht van u of samen met u en uw medewerkers. Soms werk ik samen met partners. De inzichten en dilemma’s kunnen vervolgens worden vastgelegd in een rapportage met aanbevelingen.

Al zo’n twintig jaar heb ik ervaring met trendwatching, scenario-analyse en met het uitvoeren en strategisch inzetten van toekomstverkenningen. Dit heb ik inmiddels gedaan bij een brede groep bedrijven (financiële dienstverlening, bouw, zorg, business consultancy, energie, tuinbouw, food, retail, onderwijs, sierteelt, cultuur en media) en overheden (gemeenten, provincies, ministeries). Tevens ben ik lid van netwerken van professionele verkenners zoals Netwerk Toekomstverkenningen en de Dutch Future Society.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Toekomstbeelden 1904