Met toekomstbeelden en scenario’s worden trends en ontwikkelingen verbeeld en daarmee voorstelbaar en tastbaar gemaakt. U krijgt meer zicht op de mogelijke impact van ontwikkelingen en wordt aangezet tot nadenken over de strategie die u met uw organisatie wilt volgen om in te spelen op kansen en bedreigingen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Er zijn verschillende technieken en methoden die ik gebruik om de toekomst te verkennen waaronder scenario-analyse en roadmapping. Vaak worden verschillende bronnen en werkvormen (literatuur, interviews en creatieve werksessies) gecombineerd. Dit kan ook samen met uw medewerkers. De inzichten en dilemma’s kunnen vervolgens worden vastgelegd in een rapportage.

Toekomstbeelden 1904