Tijden veranderen. Organisaties moeten zich aanpassen en dat is niet eenvoudig. Lezingen en analyses kunnen u inspireren en een indicatie geven van de mogelijkheden. In workshops gaat u onder begeleiding zelf aan de slag aan de hand van enkele kaders.

Gevestigde organisaties staan voor de uitdaging om hun bedrijfsvoering flexibeler te maken en zich meer aan te passen aan de digitale wereld. Start-ups moeten goed nadenken over hun verdienmodel en hoe ze snel kunnen opschalen.

Graag stel ik specifiek op maat een workshop van een of meerdere dagdelen samen. Daarbij zijn de onderstaande modules denkbaar.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met me op .

(1) Masterclass: inleiding digitalisering en de platformeconomie

Voor wie U heeft wel een idee dat er belangrijke ontwikkelingen (digitalisering, globalisering, platformeconomie, deeleconomie, blockchain) gaande zijn maar u kent of overziet de echte impact hiervan op de eigen organisatie nog niet goed. U wilt uw blik verruimen.

Of: u wilt uw collega’s en leidinggevenden laten zien hoe belangrijk deze ontwikkelingen zijn.

Wat u leert U leert de belangrijkste technologische, economische en sociale ontwikkelingen kennen die uw organisatie de komende decennia gaan veranderen.

U krijgt inzicht in nieuwe organisatiemodellen en verdienmodellen die daarbij horen. Tevens leert u welke nieuwe mindset hierbij hoort. Na afloop heeft u een goed inzicht in de impact van digitalisering en de kansen en bedreigingen voor uw eigen organisatie.

Vorm Interactieve lezing over de ontwikkelingen met inspirerende voorbeelden uit diverse domeinen.

Discussie en brainstorm over hoe dit in uw organisatie kan uitpakken.

Deze module sluit aan bij de introductie van het boek.

De plug&play-methode

De onderstaande modules/workshops zijn voorbeelden van mogelijke workshops. Samen vormen ze met de introductie hierboven, wat ik noem de plug&play-methode.

plugplayMet de plug&play-methode help ik u op weg om een digitaal wendbare organisatie te worden die toekomstbestendig is.

Dat betekent onder andere dat we stilstaan bij vragen als: Welke veranderingen zijn er precies gaande en wat is hun potentiële impact op uw organisatie? Hoe kunt u veranderen? Welke bouwstenen zijn er tot uw beschikking? Wat kunt u leren van succesvolle voorgangers? Welke stappen moet u zetten?

Het boek ‘De plug&play-organisatie’ is hierbij achtergrondinformatie waarin u de meeste van de stappen en principes kunt teruglezen en waarin u een checklist vindt met vragen.

Per fase kan ook een verslaglegging van de resultaten worden verzorgd en een advies op maat gegeven worden, mede op basis van de uitkomsten van de workshop en een achtergrondstudie specifiek gericht op uw organisatie en branche.

(2) Zelfdiagnose en bouwstenen identificeren

Voor wie U heeft een eerste beeld van de kansen en bedreigingen die de nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen voor uw organisatie. U weet nog niet goed hoe u deze externe ontwikkelingen moet vertalen naar uw eigen interne organisatie.
Wat u leert In deze module verkent u hoe de ontwikkelingen zoals digitalisering vorm kunnen krijgen in uw organisatie. U identificeert en benoemt de bouwstenen en ingrediënten (platform en ecosysteem) waarmee u verder kunt gaan. Het gaat daarbij onder andere om het in beeld krijgen van nieuwe kansen die digitalisering brengt, potentiële samenwerkingspartners en de rol die uw klanten kunnen spelen.
Vorm Workshop waarbij u na een korte introductie zelf aan de slag gaat aan de hand van deelvragen. Door het Plug&play-canvas deel A in te vullen krijgt u inzicht in de bouwstenen en hoe deze in elkaar kunnen passen.
Deze module sluiten aan bij Deel A uit het boek.

(3) Stapsgewijs aan de slag als ondernemer

Voor wie U heeft de verschillende bouwstenen in kaart gebracht en een eerste idee over de mogelijke kansen voor uw eigen organisatie. U staat te popelen om aan de slag te gaan maar weet niet goed hoe, of u overziet nog niet wat u allemaal te wachten staat.
Wat u leert U gaat aan de slag met de verschillende bouwstenen (ontwikkeld in module 2). U doorloopt de opeenvolgende stappen die nodig zijn om een plug&play-organisatie te worden. Daarbij krijgt u inzicht in het ontwikkelen van API’s, het op gang krijgen van het platform en het kiezen van een geschikt besturingsmodel en samenwerkingsvorm. U leert hoe u uw organisatie voortdurend kunt bijsturen om mee te evolueren met de ontwikkelingen in de omgeving.
Vorm Workshop waarbij u na een korte introductie vier stappen gaat doorlopen aan de hand van checklist en het Plug&play-canvas deel B.
Deze module sluit aan bij Deel B uit het boek.

(4) Coaching en begeleiding in de praktijk, voortdurend bijsturen

U bent inmiddels zelf aan de slag gegaan met het transformeren van uw eigen naar een plug&play-organisatie, bijvoorbeeld door het opzetten van een platform met partners. Bij elke stap kan ik u begeleiden, adviseren, reflecteren en meedenken over de aanpak. Hoe u uw organisatie zo solide mogelijk kunt maken. Of hoe u als startup uw business model kunt aanscherpen en verbeteren.