Om organisaties verder te helpen omgaan met en inspelen op digitalisering ontwikkelde ik De plug&play-methode. Hiermee leer ik u hiermee stapsgewijs de bouwstenen van de digitale wereld kennen en een strategie ontwikkelen die u lerend, wendbaar en adaptief maakt in snel veranderende tijden.

Graag stel ik specifiek een traject op maat samen. Zo’n traject kan bestaan uit een combinatie van een masterclass gevolgd door een of meerdere workshops en sparring daarna bij de uitvoering van projecten. De modules worden hieronder kort toegelicht. Per module kan ook een verslaglegging van de resultaten worden verzorgd en een advies op maat gegeven worden, gebaseerd op de uitkomsten van de workshop en een achtergrondstudie specifiek gericht op uw organisatie en branche.

De methode sluit naadloos aan op het boek ‘De plug&play-organisatie’. Hierin kunt u de verschillende bouwstenen en stappen teruglezen en vindt u een checklist met strategische vragen.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met me op .

(1) Masterclass digitalisering en platformeconomie

In de Masterclass leert u in korte tijd alle belangrijke kernbegrippen van digitalisering kennen zoals: internet der dingen, cloud, crowdsourcing, platformen en API’s. Ook bespreken we de lessen van de strategieën van succesvolle spelers, die als inspiratie en voorbeeld kunnen dienen.

Diverse bedrijven, adviesbureaus, overheden en kleine ondernemers hebben inmiddels een masterclass gevolgd, zowel in company als via Nyenrode University en SIOO.

Voor wie U heeft wel een idee dat er belangrijke ontwikkelingen (digitalisering, globalisering, platformeconomie, deeleconomie, blockchain) gaande zijn maar u kent of overziet de echte impact hiervan op de eigen organisatie nog niet goed. U wilt uw blik verruimen.

Of: u wilt uw collega’s en leidinggevenden laten zien hoe belangrijk deze ontwikkelingen zijn.

Wat u leert U leert de belangrijkste technologische, economische en sociale ontwikkelingen kennen die uw organisatie de komende decennia gaan veranderen.

U krijgt inzicht in nieuwe organisatiemodellen en verdienmodellen die daarbij horen. Tevens leert u welke nieuwe mindset hierbij hoort. Na afloop heeft u een goed inzicht in de impact van digitalisering en de kansen en bedreigingen voor uw eigen organisatie.

Vorm Interactieve lezing over de ontwikkelingen met inspirerende voorbeelden uit diverse domeinen.

Discussie en brainstorm over hoe dit in uw organisatie kan uitpakken.

Deze module sluit aan bij de introductie van het boek.

(2) Zelfdiagnose en bouwstenen identificeren

Vervolgens gaat u aan de slag met enkele vragen die u laten reflecteren op uw eigen organisatie en de markt en ecosysteem waarin dit actief is en hoe dit zich in de toekomst kan gaan ontwikkelen. U identificeert de verschillende bouwstenen waarmee u uw digitale strategie gaan vormgeven. Deze vormen de bouwstenen van uw toekomstige organisatie.

Voor wie U heeft een eerste beeld van de kansen en bedreigingen die de nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen voor uw organisatie. U weet nog niet goed hoe u deze externe ontwikkelingen moet vertalen naar uw eigen interne organisatie.
Wat u leert In deze module verkent u hoe de ontwikkelingen zoals digitalisering vorm kunnen krijgen in uw organisatie. U identificeert en benoemt de bouwstenen en ingrediënten (platform en ecosysteem) waarmee u verder kunt gaan. Het gaat daarbij onder andere om het in beeld krijgen van nieuwe kansen die digitalisering brengt, potentiële samenwerkingspartners en de rol die uw klanten kunnen spelen.
Vorm Workshop waarbij u na een korte introductie zelf aan de slag gaat aan de hand van deelvragen. Door het Plug&play-canvas deel A in te vullen krijgt u inzicht in de bouwstenen en hoe deze in elkaar kunnen passen.
Deze module sluiten aan bij Deel A uit het boek.

(3) Stapsgewijs opbouwen

Als de bouwstenen zijn ontwikkeld gaat u aan het bouwen en ontwikkelen om zo nieuwe business te ontwikkelen. Dat betekent vaak klein beginnen met de kern en vervolgens snel opschalen, het kip-of-ei-probleem overwinnend en gebruikmakend van netwerkeffecten.

Voor wie U heeft de verschillende bouwstenen in kaart gebracht en een eerste idee over de mogelijke kansen voor uw eigen organisatie. U staat te popelen om aan de slag te gaan maar weet niet goed hoe, of u overziet nog niet wat u allemaal te wachten staat.
Wat u leert U gaat aan de slag met de verschillende bouwstenen (ontwikkeld in module 2). U doorloopt de opeenvolgende stappen die nodig zijn om een plug&play-organisatie te worden. Daarbij krijgt u inzicht in het ontwikkelen van API’s, het op gang krijgen van het platform en het kiezen van een geschikt besturingsmodel en samenwerkingsvorm. U leert hoe u uw organisatie voortdurend kunt bijsturen om mee te evolueren met de ontwikkelingen in de omgeving.
Vorm Workshop waarbij u na een korte introductie vier stappen gaat doorlopen aan de hand van checklist en het Plug&play-canvas deel B.
Deze module sluit aan bij Deel B uit het boek.

(4) Coaching en begeleiding in de praktijk, voortdurend bijsturen

U bent inmiddels zelf aan de slag gegaan met het transformeren van uw eigen naar een plug&play-organisatie, bijvoorbeeld door het opzetten van een platform met partners. Bij elke stap kan ik u begeleiden, adviseren, reflecteren en meedenken over de aanpak. Hoe u uw organisatie zo solide mogelijk kunt maken. Of hoe u als startup uw business model kunt aanscherpen en verbeteren.