Hoe kan het platformdenken toegepast worden op de overheid, wat kan die ervan leren? Faciliteren, een basis bieden en gereedschappen beschikbaar stellen. Met open data hebben sommige overheden al een eerste stap gezet maar een meer uitgewerkte visie is gewenst. Bovendien brengt dit talloze nieuwe uitdagingen met zich mee.

Een bouwsteen voor de overheid als platform kunnen open data zijn. Diverse nationale en regionale overheden hebben inmiddels experimenten gedaan met het openbaar maken van publieke data. Via ‘hackatons’ en ‘app contests’ zijn toepassingen ontwikkeld op basis van die data (‘apps for democracy‘).

De toenemende technische mogelijkheden maken bovendien dat uit data nieuwe verbanden en patronen kunnen worden gehaald die de nationale veiligheid of privacy van burgers kunnen aantasten. Daarnaast is de vraag hoeveel transparantie bevorderlijk is voor een goed functionerende democratie waarbij achterkamertjes ook hun functie hebben.

Binnenkort meer hierover.

Afbeelding: EU-project over de CitySDK: de overheid als platform