Sociale media, online prikborden en discussiefora: het kost tegenwoordig weinig moeite om ideeën, meningen en beoordelingen te verzamelen. Des te groter is de uitdaging om uit al deze losse reacties zinvolle informatie te halen. Bovendien: hoe krijg je grote groepen tot een gezamenlijk gedragen besluit? Gelukkig zijn er nieuwe technieken in ontwikkeling om daarbij te helpen: collectief filteren en collectieve besluitvorming. Wat kunnen we hiermee?

Dankzij internet zijn nieuwe vormen van samen beslissen mogelijk. Bijvoorbeeld waarbij in meerdere rondes tot consensus gekomen wordt. Dit kan een verrijking zijn ten opzichte van stemmen (en meeste stemmen gelden) en zorgen voor meer wijsheid door onderhandeling van meningen en respect voor minderheidsstandpunten. Zo kunnen grote groepen gezamenlijk ‘verstandige’ beslissingen nemen of een bijdrage leveren aan de democratische besluitvorming. Deze technieken kunnen ook gebruikt worden in combinatie met scenario-analyse: er kan gespeeld worden met verschillende keuzes en de doorwerking daarvan in de praktijk. Op basis daarvan kan een beslissing worden bijgesteld of meer geïnformeerd worden genomen.

Deze ontwikkelingen geven tevens voeding aan nieuwe vormen van democratie door zelforganiserende groepen zoals Liquid Democracy (ontwikkeld door de Piratenpartij), Holacracy (zelfsturende teams) en Futarchy (nieuw leven ingeblazen door de blockchain-technologie). Daarnaast zien we nieuwe vormen van beslissen door initiatieven als G1000, en volksrepresentatie door mensen aan te wijzen via loting (zoals beschreven door Van Reybroeck) of zorgvuldig te kiezen als vertegenwoordiger van een bepaalde groepering in de samenleving.

Lees hier diverse artikelen die ik over dit onderwerp schreef.

Meer lezen over collectieve besluitvorming kun je in het toekomstbeeld over de slimme samenleving van 2030, beschreven in hoofdstuk 5 van het boek Samen slimmer.