De circulaire economie gaat een grote invloed hebben op de manier waarop we processen in onze samenleving organiseren. Naast nieuwe duurzame technologieën zijn ook nieuwe samenwerkingsverbanden nodig tussen bedrijven, overheden en burgers. Daarbij komen nieuwe verdien- en financieringsmodellen die het mogelijk maken om meerjarige investeringen terug te verdienen.

Ik volg de ontwikkelingen in nieuwe technologieën en onderzoek en verken welke nieuwe samenwerkingsverbanden en verdienmodellen er mogelijk zijn. Hierbij kijk ik nadrukkelijk ook naar de rol die platformen en platform-denken daarbij kunnen spelen.

Mijn artikelen rond circulaire economie en duurzaamheid kun je via deze (klik hier). Zie hieronder enkele van de meest recente:

Nieuwe economie

In mijn bijdrage aan het boek ‘Zakendoen in de nieuwe economie‘ beschrijf ik de impact van de nieuwe ontwikkelingen:

Verduurzaming zal leiden tot een nieuwe innovatiedynamiek waarbij ondernemingen in steeds wisselende combinaties moeten samenwerken met toeleveranciers, betrokken partners en klanten. Daarvoor zullen zij nieuwe ICT-tools ontwikkelen om tot elke denkbare combinatie van kennis, ideeën, productie en dienstverlening te kunnen komen.

Voor een dergelijk samenspel tussen netwerkpartijen is een zekere mate van gelijkwaardigheid een voorwaarde: partijen zijn tegelijkertijd deels onafhankelijk en afhankelijk van elkaar (en zich ook als zodanig gedragen).

[zie ook: stuk uit Nieuwe markten]

Circulaire stad

In diverse blogs verken ik aspecten van de circulaire economie.

Mijn artikelen rond circulaire economie en duurzaamheid kun je via deze (klik hier).

In het essay hieronder kun je een analyse lezen van de impact van de circulaire economie op de stad en provincie. Ik breng hierin de verschillende dimensies van de circulaire economie in kaart en de belangrijkste beleidsuitdagingen voor duurzame metropolen.

Lees hier: mijn visie op de circulaire economie (download het paper) of lees online:

Sharing cities

Steeds meer steden zien mogelijkheden om het gebruik van spullen, apparaten,  infrastructuren en afval te verbeteren door het lokaal delen en uitwisselen van spullen te bevorderen. Onder de noemer sharing cities worden talloze initiatieven ontplooid. Amsterdam is internationaal een trotste koploper.