De circulaire economie gaat een grote invloed hebben op de manier waarop we processen in onze samenleving organiseren. Naast nieuwe duurzame technologieën zijn ook nieuwe samenwerkingsverbanden nodig tussen bedrijven, overheden en burgers. Daarbij komen nieuwe verdien- en financieringsmodellen die het mogelijk maken om meerjarige investeringen terug te verdienen.

Ik volg de ontwikkelingen in nieuwe technologieën en onderzoek en verken welke nieuwe samenwerkingsverbanden en verdienmodellen er mogelijk zijn. Hierbij kijk ik nadrukkelijk ook naar de rol die platformen en platform-denken daarbij kunnen spelen.

Energietransitie

We zitten midden in een energietransitie. Wat eens een overzichtelijke geordende energiemarkt was, is nu een dynamische wereld geworden met naast oude spelers ook talloze nieuwe initiatieven zoals kleinschalige energiecoöperaties.

In eerste instantie heeft Nederland stevig ingezet op de bouw van grote windmolenparken, vooral op zee. De volgende stap zal zijn om de burger echt te gaan betrekken bij de energietransitie.

De energieke burger inzetten

De energietransitie kan alleen slagen als naast bedrijven on overheden ook burgers een rol gaan spelen: dat betekent dat ze zelf investeren in duurzame energie-opwekking en -opslag en minder afval gaan produceren. Lees hoe de burger meer ingezet kan worden bij de energietransitie in: Ambitieuze klimaatdoelen alleen mogelijk als de overheid burgers een grotere rol laat spelen in de energietransitie.

De governance of data-platformen

Essay_digitalisering_next_gen_infra_-_M_Kreijveld_pdf__pagina_1_van_63_Bovendien ontstaan er nieuwe initiatieven vooral op de grensvlakken van domeinen: energie met mobiliteit (o.a. de elektrische auto), energie en gebouwenbeheer (met domotica en zorgdiensten).

De grote uitdaging is om te zorgen dat de grote diversiteit in apparatuur en ontwikkelingen en initiatieven, niet leiden tot wildgroei en kakafonie: maar dat de ontwikkelingen elkaar kunnen versterken, op elkaar kunnen aansluiten en op elkaar kunnen voortbouwen.

Lees meer hierover in mijn analyse: Meer grip op de leefomgeving.

Nieuwe economie

In mijn bijdrage aan het boek ‘Zakendoen in de nieuwe economie‘ beschrijf ik de impact van de nieuwe ontwikkelingen:

Verduurzaming zal leiden tot een nieuwe innovatiedynamiek waarbij ondernemingen in steeds wisselende combinaties moeten samenwerken met toeleveranciers, betrokken partners en klanten. Daarvoor zullen zij nieuwe ICT-tools ontwikkelen om tot elke denkbare combinatie van kennis, ideeën, productie en dienstverlening te kunnen komen.

Voor een dergelijk samenspel tussen netwerkpartijen is een zekere mate van gelijkwaardigheid een voorwaarde: partijen zijn tegelijkertijd deels onafhankelijk en afhankelijk van elkaar (en zich ook als zodanig gedragen).

De circulaire stad

De energietransitie en de uitrol van nieuwe generatie infrastructuren zal ook grote gevolgen hebben voor de inrichting van de leefomgeving en steden.

Brabant Circulair

In het essay ‘Op weg naar circulair’ kun je een analyse lezen van de impact van de circulaire economie op de stad en provincie. Ik breng hierin de verschillende dimensies van de circulaire economie in kaart en de belangrijkste beleidsuitdagingen voor duurzame metropolen.

Lees hier mijn analyse over De circulaire stad

Sharing cities

Steeds meer steden zien mogelijkheden om het gebruik van spullen, apparaten,  infrastructuren en afval te verbeteren door het lokaal delen en uitwisselen van spullen te bevorderen. Onder de noemer sharing cities worden talloze initiatieven ontplooid. Amsterdam is internationaal een trotste koploper.