Het digitale platform: dé opstap voor innovatie

Digitale platformen zijn de afgelopen jaren in hoog tempo opgekomen als een van de meest succesvolle business modellen. Ze bieden een gemeenschappelijke basis voor alle betrokken spelers. We staan nog maar pas aan het begin. De voorbeelden spreken duidelijke taal.

Lokale democratie: naar een co-creatie tussen journalisten en burgers

In dit artikel beschrijven we de mogelijkheden van lokale platformen als een plaats waarop journalistiek, burgers en politiek elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken om zo de lokale democratie te versterken.

Advies: Pas beleid aan op komst van digitale platforms

Vandaag presenteerde het Rathenau Instituut de resultaten van een meerjarig onderzoek naar de platformeconomie. Als projectleider binnen het instituut heb ik dit meerjarige onderzoek opgezet en getrokken.