Een nieuwe overheidsrol vraagt ook een andere houding en werkwijze van de ambtenaren. Dialoog voeren en burgers faciliteren worden belangrijker. Op allerlei plaatsen binnen de overheid hebben zij al geëxperimenteerd met nieuwe vormen van samenwerking met burgers en bedrijven.

Publieke pioniersIn de essaybundel ‘Publieke Pioniers’ vind je verhalen van koplopers en early adaptors binnen de overheid: waar liepen ze tegenaan en wat kregen ze voor elkaar binnen de organisaties waar ze werkzaam waren? En hoe kan de bestuurlijke top doen om pionierende ambtenaren de ruimte te geven zodat de overheid kan leren en experimenteren met haar nieuwe rol?

Naast essays, staan in de bundel interviews met smaakmakers uit het openbaar bestuur en de wetenschap en  specials van vertegenwoordigers van die ‘kracht van de samenleving’ – pioniers die juist van buiten vertellen hoe zij de rol van de overheid beleven.

Lees mijn artikel uit de essaybundel: ‘Sturen met sociale media‘.

Overheid moet sturing geven aan sociale media

In mijn essay ‘Sturen met sociale media‘ beschrijf ik hoe sociale media een nieuwe vorm van burgerparticipatie kunnen zijn, hoe de intelligente stad van de toekomst de samenwerking tussen burgers kan bevorderen. En hoe burgers gezamenlijk beslissingen kunnen nemen over complexe vraagstukken en dilemma’s.De grote les die uit mijn essay naar voren komt is dat het hoog tijd is dat er vanuit publieke waarden, van samenbinding en empathie, sturing gegeven gaat worden aan de technologische ontwikkelingen. Dat betekent voor een deel experimenteren om nieuwe concepten uit te proberen. De beschreven toekomstvisies laten zien hoe het ook kan. Het ontwerp van ons internet en onze sociale media van de toekomst moet niet worden overgelaten aan alleen de markt en niet als een gegeven beschouwd worden.

Lees hier mijn essay: Essaybundel Publieke Pioniers – Maurits Kreijveld DEF