In dit project is gekeken hoe participatie van burgers in de stad vergroot kan worden. Daarvoor is een ontwerp gemaakt van een interactie die het burgers gemakkelijker maakt om ideeën aan te dragen, beoordelingen te geven en zelf problemen aan te pakken. Dit levert inzicht op over hoe de slimme steden en de sociale media zich in de toekomst zouden moeten ontwikkelen om cocreatie tussen overheid en burgers te bevorderen. Of zelforganisatie door burgers.

Klik hier om het rapport te downloaden: Participation and Co-creation in the Public Domain, STT (2011).

Achtergrond

Tot nu toe blijft de rol van de burger in het publieke domein (o.a. de overheid, de politiek) beperkt tot een passieve. De participatie blijft beperkt tot inspraakprocedures en eens in de vier jaar stemmen. Vaak gaat het om processen en afwegingen die ver van de burger afstaan. Het systeem is bovendien ondoorzichtig en maakt het onduidelijk welke invloed de burger echt heeft. En dat terwijl er een groeiend besef is dat de burger een belangrijke sleutel is naar meer sociale cohesie en verbeterde kwaliteit van het publiek domein.

Het is de verwachting dat steden dan intelligente steden zijn geworden vol intelligente sensornetwerken en interactieve sociale media. De stad heeft daarmee als het ware zintuigen gekregen om te voelen wat er in de stad en met de burgers gebeurt. Tegelijkertijd versmelten door mobiel internet en smartfoons de ‘online’ wereld met de fysieke omgeving (de stad). Dat alles maakt het mogelijk om de participatie van burgers in het publiek domein te vergroten op een voor burgers laagdrempelige en intuïtieve manier.

Zou het mogelijk zijn om in intelligente steden op dit lokale niveau zelforganisatie te ondersteunen en besluitvorming te faciliteren? Hoe zou deze locale besluitvorming zich kunnen verhouden tot de politiek en bestuur op een hoger, eventueel landelijk of internationaal niveau? De lokale situatie is dat wat burgers het beste kennen en het meeste affiniteit mee hebben. Ze zouden op dat niveau in staat kunnen zijn het best een mening te vormen en te geven. Input voor besluitvorming zou dus locaal kunnen plaatsvinden.

Hoe zou de intelligente stad ondersteunend kunnen worden aan de sociale cohesie en betrokkenheid in de stad en ruimte openlaten voor spontane, onverwachte opkomende gebeurtenissen. Sociale normen zoals vertrouwen, door openheid, en wederkerigheid, door te geven en nemen, zullen een sleutel zijn.

De opdracht levert een visie op over het participatief domein die vernieuwend is. Zonder een goed ontwerp is dit scenario van een participatief domein niet vanzelfsprekend: in de huidige ontwerpen van overheden en bedrijven voor intelligente steden worden vooral gesloten systemen voorgesteld waarbij de burger alleen maar meer controle verliezen en hun privacy kwijtraken; architecten en ontwerpers hebben op hun beurt de neiging om alle belevenissen volledig van tevoren te willen regisseren en daarmee eveneens de creativiteit van de burger in te perken. Worden de digitale steden volautomatische georchestreerde belevenisruimten en ‘monitoring stations’ waarmee de overheid burgers kan bewaken, of worden het participatieve steden waarin burgers de omgeving mee co-creëren? En hoe kan dat dan gebruikt worden voor een nieuwe vorm van zelforganisatie (chaos, spontaan) en cocreatie tussen overheid en burgers?

Samenwerking

TU Delft, faculteit Industrial Design, StudioLab.
Student: Nathalie Sembert.
Coach: Ingrid Mulder en prof. Pieter Jan Stappers, hoogleraar Industrial Design Engineering.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.