Hoe kan de intelligente participatieve stad van de toekomst eruit zien vanuit het perspectief van de burger? In diverse ontwerpopdrachten met studenten, ontwerpers en onderzoekers, zijn verdiepingen en uitwerkingen van gemaakt van deze vraag. Lees meer op deze pagina.

Ontwerp van een interactie voor participatie en cocreatie in het publieke domein

In dit project is gekeken hoe participatie van burgers in de stad vergroot kan worden. Daarvoor is een ontwerp gemaakt van een interactie die het burgers gemakkelijker maakt om ideeën aan te dragen, beoordelingen te geven en zelf problemen aan te pakken. Dit levert inzicht op over hoe de slimme steden en de sociale media zich in de toekomst zouden moeten ontwikkelen om co-creatie tussen overheid en burgers te bevorderen.

Lees hier meer en download het rapport.

Samenwerking: Ingrid Mulder en prof. P.J. Stappers, TU Delft, faculteit Industrial Design en StudioLab, 2011.

Ontwerp voor het meetbaar maken van sociale waarden

In het project ‘Social Currency’ is gekeken naar de behoefte en vormgeving van een sociale munt. Zo’n munt het sociale verkeer tussen communities kunnen verbeteren, omdat het houvast geeft over de betrouwbaarheid van een persoon of organisatie. Ook kan het een instrument zijn voor bedrijven en overheden om in sociaal kapitaal te gaan investeren. Dat resulteerde in een model waarbij sociale waarden die samenhangen met ‘vertrouwen’ worden gewaardeerd. Het model vormt daarmee een verrijking op hedendaagse economische indicatoren en reputatie-indexen gebaseerd op sociale media indexen. En is een alternatief voor andere zogenaamde ‘metacurrencies’.

Lees hier meer en download het rapport.

Samenwerking: prof. B. Schouten, TU Eindhoven, faculteit Industrial Design en Next Nature project, 2011.

Ontwerp van een spel ter ondersteuning van besluitvorming in en met de crowd

In dit project is gekeken hoe diverse vormen van crowdsourcing kunnen worden afgestemd op de samenstelling en dynamiek van de betreffende crowd. Ondanks dat crowds hele uiteenlopende samenstellingen hebben wordt door bedrijven vaak voor eenzelfde aanpak gekozen (one size fits all). Het project resulteerde in het ontwerp van een bordspel gecombineerd met een online spel (een vorm van social bookmarking) waarmee de crowd eigen keuzes kan maken.

Lees hier meer en download het rapport.

Samenwerking: prof. B. Schouten, TU Eindhoven, faculteit Industrial Design en Next Nature project, 2010-2011.

Ontwerpen van waardevolle interacties in de intelligente stad

Samenwerking: dr. Ingrid Mulder, Hogeschool Rotterdam, Lectoraat Creating 010 (voorheen: Human Centered ICT), 2011.

Zie hieronder meer informatie over de projecten en diverse downloads.