Wat is Web3?

Web3 wordt gebruikt om een nieuwe versie van het internet aan te duiden, als ‘opvolger’ van het sociale web (Web 2.0) en het oorspronkelijke world wide web, het www (Web 1.0).

Bij Web3 wordt de ‘protocollaag’ van het web uitgebreid met meer functies, regels, contracten en afspraken over eigenaarschap, de manier waarop partijen met elkaar communiceren, data uitwisselen en zaken doen (hoe ze elkaar betalen). Je kunt het zien als een ‘besturingssysteem’. Hierin kan bijvoorbeeld het eigenaarschap van data en content of geld worden vastgelegd.

Iedereen die gebruikmaakt van Web3 kan dus rechtstreeks met elkaar transacties uitvoeren (zoals een betaling of een boeking) zonder tussenkomst van een intermediair, die daarvoor een eigen besturingssysteem (een infrastructuur met spelregels) aanbiedt, zoals een bank, een land of een platform.

Kenmerkend voor Web3 is dat data, software en diensten niet op een paar centrale plekken worden opgeslagen, zoals in de ‘clouds’ van Amazon, Google en Microsoft, maar gedistribueerd, op heel veel verschillende plekken verspreid over een groot netwerk van computers. De filosofie hierachter is dat geen enkele individuele partij zo controle kan uitoefenen over die data. Velen hopen dat het internet hiermee weer en stuk van zijn ‘oude’ vrije karakter terugkrijgt zonder centrale macht van landen en grote bedrijven.

Lees ook: Kan Web3 de macht van big tech platforms breken?

Impact

Dat kan goed nieuws zijn voor consumenten, gebruikers en makers. Zij zouden met Web3 eigenaar kunnen blijven van hun data en zelf bepalen met wie ze die delen en onder welke voorwaarden. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor nieuwe vormen van identificatie en authenticatie die momenteel in ontwikkeling zijn onder de noemer Self-Sovereign Identities (SSI). Op dit moment zijn deze data doorgaans eigendom van de aanbieders van de platforms en de diensten die bedrijven en consumenten gebruiken, zoals Google, Amazon, Salesforce en Facebook.

Data en digitale content kunnen via Web3 een uniek nummer krijgen waarmee een origineel weer te onderscheiden is van een kopie, iets wat door digitalisering op het internet was verdwenen en digitale piraterij in de kaart speelde. Makers en artiesten krijgen daardoor betere mogelijkheden om hun werk te exploiteren bijvoorbeeld door gelimiteerde oplages en door het onbetaald kopiëren en verspreiden van hun werk tegen te gaan. Digitale echtheidscertificaten hebben inmiddels een impuls gegeven aan de handel in digitale kunstwerken en exclusieve virtuele voorwerpen, de zogenoemde Non Fungible Tokens (NFT). Web3 wordt daarom vaak in combinatie gezien met de Metaverse, een virtuele wereld waarin gebruikers elkaar vaak betalen met cryptocurrencies.

Lees ook: Succesvol ondernemen in de wereld van blockchains en Web3.

De technologie

Voor de ‘software’ voor Web3 wordt meestal uitgegaan van een ‘distributed ledger technology’ (DLT), simpel gezegd een blockchain, zoals gebruikt voor de Bitcoin en andere cryptocurrencies. Deze kan gezien worden als een centrale administratie of boekhouding waarin alle personen (identiteiten) en voorwerpen en hun eigenaar zijn genoteerd en waarin alle transacties en mutaties worden bijgehouden evenals afspraken (smart contracts). Deze boekhouding (grootboek = ledger) wordt versleuteld bewaard en verspreid in een netwerk van computers zodat niemand deze eigenhandig kan manipuleren. Lees hier meer over de werking van blockchains.

Op dit moment bestaat er nog een veelheid aan verschillende blockchains (DLTs), denk aan de vele cryptomunten met elk hun eigen blockchain. Bitcoin is nog verreweg de grootste. Dat maakt de uitwisselbaarheid lastig. Als Web3 een wereldwijde standaard zou worden zoals www (Web 1.0) dan zullen er afspraken moeten komen over uitwisselbaarheid en interoperabiliteit.

Web 2.0

De term Web 2.0, of het Social Web, werd veel gebruikt bij de opkomst van sociale media rond 2010. Het verwijst niet zozeer naar iets technisch. Zelfgemaakte foto’s en filmpjes delen, met elkaar chatten, beoordelen en discussiëren, user generated content: hebben gezorgd voor een enorme bloei van het internet. YouTube (broadcast yourself, jij bent televisie), Facebook en Instagram zijn goede voorbeelden van bedrijven die deze ontwikkelingen hebben versneld.

Naast advertenties, werd een nieuw verdienmodel voor het internet ontwikkeld, waarbij gebruikersdata waardevolle inkomsten gingen opleveren. Je koopgedrag, sociale netwerk, zoekgeschiedenis overal wordt informatie verzameld en gecombineerd om te komen tot gebruikersprofielen die voor veel geld aan adverteerders worden verkocht. Advertenties en diensten die steeds meer afgestemd worden op je persoonlijke voorkeuren.

Kon je bij het oorspronkelijke web nog gratis met elkaar chatten en mailen, en door software te (kopen en) installeren nieuwe toepassingen gebruiken, met de komst van de platforms moest je voor alles een profiel aanmaken. Tegelijkertijd hielpen de platforms je door informatie te ordenen en rangschikken, te helpen waarderen met beoordelingen en reputaties.

Steeds meer is het web gedomineerd geraakt door enkele grote platforms (Amazon, Meta/Facebook, Alphabet/Google, Apple en Microsoft) die talloze diensten en content over hun platforms leveren. De platformen bepalen de spelregels waaronder andere partijen op het platform met elkaar interacteren. Dat geeft ze enorme macht. Lees meer over de macht van platforms.

Web 1.0

Het internet begon toen na 1990 computers wereldwijd met elkaar verbonden werden in een netwerk. Dankzij een aantal technische afspraken, zoals een gemeenschappelijke computertaal en protocollen konden computers met elkaar gaan ‘praten’ en informatie gaan uitwisselen. Die technische afspraken en protocollen (zoals url, html, http) werd het ‘world wide web‘ genoemd: www.

Je kon elkaar een e-mail sturen en websites bezoeken met nieuws en informatie via een webbrowser zoals Netscape. Denk aan Wikipedia, Startpagina, De Digitale Stad (DDS), Yahoo! en later Google Search, dat overzicht bracht in het flink uitgedijde web.

Dit is wat we nu Web 1.0 noemen. Het web kenmerkte zich destijds door het feit dat het nog door niemand werd gedomineerd en dat er overal gratis informatie was te vinden.

Doorpraten over wat deze ontwikkelingen voor u betekenen? Neem voor meer informatie of advies contact met me op via contact@wisdomofthecrowd.nl.