In het project ‘Social Currency’ is gekeken naar de behoefte naar het waarderen en expliciteren van sociale waarden. Bijvoorbeeld om de samenhang tussen sociale communities te versterken of om bedrijven en overheden een instrument te geven om gerichter in sociaal kapitaal te gaan investeren.

Er is een model ontworpen waarbij sociale factoren die horen bij ‘vertrouwen’ worden gecombineerd, zoals beloftes nakomen, omgangsvormen en transparantie. Het model kunt u terugvinden in het rapport.

Achtergrond

Er zijn diverse alternatieve munt-systemen in ontwikkeling. In het zogenaamde Metacurrency Project wordt verder gewerkt aan de randvoorwaarden voor een dergelijk peer-to-peer systeem. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de open verhandelbaarheid, openbare spelregels en open data. Men gaat er daarbij vanuit dat er in deze open omgeving meerdere munten ontstaan, zoals de open source softwaregemeenschap werkt met vertakkingen (‘forges’), waar steeds weer nieuwe varianten worden ontwikkeld. Iedereen kan daarbij kiezen voor een eigen variant met eigen spelregels, net zoals er meerdere valuta zijn. De gebruiker is echter vrij om te kiezen welke valuta hij kiest en bovendien zijn de munten onderling verhandelbaar. Een ander project dat zich op dit onderwerp richt: Complementaire sociale munten. Facebook Libra.

Partners

TU Eindhoven, Faculteit Industrial Design. Student: Laura van Geel, Coach: Ben Schouten, professor Design of Intelligent Systems of Playful Interactions. Het project maakt onderdeel uit van het Next Nature project.