In deze lezing ga ik in op de digitalisering van de leefomgeving, de toekomst van de stad, de opkomst en impact van smart cities. Ik bespreek de belangrijkste trends en ga in op de bestuurlijke dilemma’s van participatie en democratie van slimme steden van de toekomst die smart en duurzaam zijn. Wat betekent dit voor de toekomst van de overheid?

Afhankelijk van we wensen ga ik hierbij meer of minder in op ontwikkelingen als:

  • nieuwe technologieën die de ontwikkeling van smart cities mogelijk maken, zoals kunstmatige intelligentie, robotica, internet of things en 3D-printing van gebouwen;
  • nieuwe vormen van burgerparticipatie en co-creatie tussen overheid, bedrijven en burgers in het bestuur en inrichting van de stad; en de uitdagingen die dat oplevert m.b.t. samenwerking en eigenaarschap (van data);
  • nieuwe digitale infrastructuren rond data en telecom, energie en mobiliteit;
  • circulaire steden;
  • strategische beleidsvragen rond smart cities: meer technocratie of meer democratie: krijgt technologie meer invloed of burgers?
  • wat betekent dit alles voor de overheid van de toekomst?

Deze presentatie is populair bij gemeenten, provincies, ministeries en organisaties als Platform 31 en Digitale Stedenagenda.