Hoe kan de intelligente participatieve stad van de toekomst eruit zien vanuit het perspectief van de burger?

In diverse ontwerpopdrachten met studenten, ontwerpers en onderzoekers, heb ik dit thema verdiept en uitgewerkt. Deze zijn gebruikt bij de ontwikkeling van het toekomstbeeld voor de participatieve smart city (download).

Ontwerp van een interactie voor participatie en cocreatie in het publieke domein

In dit project is gekeken hoe participatie van burgers in de stad vergroot kan worden. Daarvoor is een ontwerp gemaakt van een interactie die het burgers gemakkelijker maakt om ideeën aan te dragen, beoordelingen te geven en zelf problemen aan te pakken. Zie de uitgelichte afbeelding bovenaan dit artikel.

Dit levert inzicht op over hoe de slimme steden en de sociale media zich in de toekomst zouden moeten ontwikkelen om co-creatie tussen overheid en burgers te bevorderen.

Student: Nathalie Stembert. Samenwerking: Ingrid Mulder en prof. P.J. Stappers, TU Delft, faculteit Industrial Design/ StudioLab, 2011.

Ontwerp voor het meetbaar maken van sociale waarden

In het project ‘Social Value. How to manage trust.’ is gekeken naar de behoefte en vormgeving van een sociale munt. Zo’n munt zou het sociale verkeer tussen communities kunnen verbeteren, omdat het houvast geeft over de betrouwbaarheid van een persoon of organisatie. Ook kan het een instrument zijn voor bedrijven en overheden om in sociaal kapitaal te gaan investeren.

Er is een model ontworpen waarbij sociale factoren die horen bij ‘vertrouwen’ worden gecombineerd, zoals beloftes nakomen, omgangsvormen en transparantie.

Student: Laura van Geel. Samenwerking: prof. B. Schouten, TU Eindhoven, faculteit Industrial Design en Next Nature Project (Koert van Mensvoort), 2011.

Ontwerp van een spel ter ondersteuning van besluitvorming in en met de crowd

In dit project is gekeken hoe diverse vormen van crowdsourcing kunnen worden afgestemd op de samenstelling en dynamiek van de betreffende crowd. Ondanks dat crowds hele uiteenlopende samenstellingen hebben wordt door bedrijven vaak voor eenzelfde aanpak gekozen (one size fits all).

Het project resulteerde in het ontwerp van een bordspel gecombineerd met een online spel (een vorm van social bookmarking) waarmee de crowd eigen keuzes kan maken. In het spel zijn duidelijke spelregels, randvoorwaarden die voor iedereen bekend zijn, zijn expliciet gemaakt. De spelers maken bewuste keuzes en denken daarbij strategisch na over hun eigen handelen.

Student: Johan Siekmans. Samenwerking: prof. B. Schouten, TU Eindhoven, faculteit Industrial Design en Next Nature project, 2010-2011. Het crowdsourcing-bedrijf Favela Fabric was eveneens betrokken bij de ontwikkeling van het ontwerp van het spel.

Ontwerpen van waardevolle interacties in de intelligente stad

Diverse ontwerpen zijn gemaakt door de studenten van de opleiding Communication, Marketing and Design. Samenwerking: dr. Ingrid Mulder, Hogeschool Rotterdam, Lectoraat Creating 010 (voorheen: Human Centered ICT), 2011.