Voorbeelden van toekomstverkenningen, trendanalyses, scenario’s en workshops die ik heb gegeven.

Scenario’s

Voor een grote financiële dienstverlener maakte ik drie toekomstscenario’s de impact van digitalisering inzichtelijk op de verschillende producten en diensten. Deze scenario’s met aanbevelingen vormde de basis voor een verdere discussie over transformatie van de toekomstige dienstverlening.

Voor de Provincie Zuid-Holland ontwikkelde ik enkele toekomstscenario’s over de maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen en hoe de provincie daarop zou kunnen inspelen. Ik verruimde de blik van de provincie door niet alleen uit te gaan van ‘business as usual’ maar ook een scenario te beschrijven waarbij de wereldhandel zou kunnen krimpen door toenemende lokale productie. Lees verder en download het rapport.

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken beschreef de mogelijke impact van enkele veelbelovende en belangrijke opkomende technologieën op het werkterrein van het ministerie, zoals kunstmatige intelligentie en digitale democratie. Deze trendverkenning was een samenwerkingsverband met enkele andere denktanks en experts. De inzichten kunt u terugvinden in het rapport: ‘Opkomende technologieën en het potentieel voor BZK‘. Ik was ook betrokken bij de update in 2018.

Voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie schetste ik hoe burgers via sociale media en digitale technologie betrokken zouden kunnen worden bij het versterken van de veiligheid in hun regio.

Verkenningen

Daarnaast heb ik diverse organisaties geholpen bij de ontwikkeling van hun toekomstbeelden en de uitvoering van hun trendverkenningen, zoals het Ministerie van Justitie, de tuinbouwsector, de maakindustrie, de bouw, enkele gemeenten en ondernemers. Ik nam deel aan diverse workshops waarin toekomstbeelden of scenario’s werden ontwikkeld, had gesprekken met de projectleider over de aanpak, werd geïnterviewd en schreef een bijdrage aan het eindrapport.

Toekomstverkenningen zijn vaak meerjarige projecten waarbij een brede groep aan inhoudelijke experts betrokken uit diverse terreinen, samen met dwarsdenkers, creatieve geesten, ontwerpers en kunstenaars. Uiteindelijk resulteert het in toekomstbeelden waarin de ontwikkelingen voorstelbaar worden gemaakt. Hieraan kunnen ook aanbevelingen gekoppeld worden voor strategie en beleid.

Bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) heb ik als projectleider zelf een meerjarige trendverkenning opgezet en uitgevoerd rond het thema Wisdom of the Crowd. De uitkomsten zijn beschreven in het boek Samen slimmer. Meer over de aanpak, de workshops, de betrokkenen en uitkomsten leest u hier. Verder was ik betrokken bij meerdere andere toekomstverkenningen van STT over: nanotechnologie, hersenen & cognitie, serious gaming, Big Data, economie, landbouw & voeding en de mens in 2040.

Daarnaast was ik betrokken bij de vierjaarlijkse Verkenning Toekomst Volksgezondheid van het RIVM ‘ Een gezonder Nederland‘. Hierin werden vier scenario’s ontwikkeld voor de toekomst van gezondheid in Nederland met meer of mindere mate van zelfsturing door burgers of financiële prikkels vanuit overheid en verzekeraar om de eigen leefstijl te verbeteren.

Bij het Rathenau Instituut verkende ik de opkomst van de platformeconomie en de uitdagingen die dat voor de overheid oplevert. Lees meer hier.

Voor de Provincie Brabant belichtte ik de fundamentele veranderingen en beleidsuitdagingen die de circulaire economie met zich meebrengt. Lees hier het rapport.

Als projectlid werkte ik mee aan advies van de Raad voor de Leefomgeving waarin de overheid handreikingen krijgt hoe ze kan inspelen op de verschuivingen in maatschappelijke verhoudingen door de opkomst van nieuwe markten in sectoren en ketens, mogelijk gemaakt door digitale platformen. Lees hier meer over de uitkomsten.