Ik volg de ontwikkelingen van de circulaire economie, duurzame technologieën en energiesector nauwlettend. Lees hier mijn artikelen en inzichten op die terreinen. Het gaat hierbij om een complexe combinatie van maatschappij, bedrijfsleven en technologie.

De circulaire economie gaat een grote invloed hebben op de manier waarop bedrijven, overheden en actieve burgers samenwerken. Daarbij komen nieuwe verdien- en financieringsmodellen die het mogelijk maken om meerjarige investeringen terug te verdienen.

Naar een circulaire metropool

maurits_kreijveld_-_brabant_op_weg_naar_circulair_web__pagina_1_van_26_Bij BrabantKennis, de denktank van de Provincie Brabant, verkende ik de fundamentele veranderingen van de circulaire economie, en beleidsuitdagingen om van de provincie een duurzame metropoolregio te maken.

De uitkomsten van mij analyse en de bijbehorende adviezen worden beschreven in het paper Op weg naar een circulaire stad.

Dit paper is tevens bedoeld als inspiratie en om bij te dragen aan een aansprekend en bezielend verhaal dat nodig is om alle betrokken mee te nemen in de energietransitie en ze een wekend perspectief te bieden.

Elementen uit het essay:

 1. Circulaire steden moeten breder kijken dan energiebesparing.
  Wat is een circulaire stad? Een circulaire stad is slim, zelfvoorzienend, economisch duurzaam, participatief (inclusief) en gezond.
 2. Duurzame innovaties vragen om nieuwe samenwerkingsverbanden.
  De transitie vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers, rond maatschappelijke thema’s. Niemand kan het alleen.
 3. Einde van het ‘industriële’ tijdperk maakt de stad tot platform.
  Op allerlei plaatsen gebeurt wat, er is een toenemende roep om coördinatie door de overheid om te zorgen dat initiatieven elkaar aanvullen en versterken. In de stad of regio komt alles samen.
 4. Zonder platformen geen circulaire stad
  Om die samenwerkingsverbanden te ondersteunen en coordineren kunnen platformen een belangrijke rol spelen.

Zie hieronder meer inzichten over de circulaire stad die ik sindsdien verkend heb.