Het klimaat ‘bijregelen’

Om de opwarming van het klimaat te voorkomen worden technieken ontwikkeld om het klimaat op grote schaal te beïnvloeden. Dit wordt geo engineering of climate engineering genoemd. De verschillende technieken laten zich in twee categorieën verdelen: het verwijderen van CO2 uit de omgeving en het veranderen van de weerkaatsing van zonlicht.

1. Broeikasgassen uit de lucht halen (carbon dioxide removal = CDR)

Het gaat hierbij om het grootschalig afvangen van CO2 uit industriële processen en ze op te slaan in aardlagen. Dit wordt ook wel CCS genoemd: carbon capture, usage and storage. Ook worden installaties ontwikkeld om CO2 direct uit de lucht te halen.

De CO2 kan ook gebonden worden in een vaste stof die kan worden opgeslagen in de grond, die gebruikt worden als bouwmaterialen zoals bakstenen of beton. Het strooien van korrels van olivijn en magnesiet die koolstof kunnen binden in nabijheid van water.

Het grootschalig planten van bomen en het stimuleren van de planktongroei in oceanen (bijvoorbeeld door ijzerdeeltjes te strooien) behoort eveneens tot de strategieën om broeikasgassen uit de lucht te halen.

2. Extra terugkaatsen van zonlicht (solar radiation management (SRM)

Technieken lopen hier uiteen van grote spiegels die in banen om de aarde draaien net als satellieten om zonlicht terug te kaatsen; kleine zwaveldeeltjes in de stratosfeer brengen die het zonlicht tegenhouden net als gebeurt bij vulkaanuitbarstingen; het bleken van wolken, de aarde grootschalig bedekken met spiegels, en wegen, paden en velden aanleggen met een lichte kleur in plaats van een donkere, zodat gemiddeld genomen meer licht weerkaatst wordt. Lees hier een overzicht van alle technieken.

Het voordeel van deze technieken is dat ze direct effect hebben op de temperatuur. Omdat de concentratie broeikasgassen bij deze technieken niet verlaagd wordt, blijft de verzuring van oceanen doorgaan en daarmee ook het grootschalig vrijkomen van extra CO2, door afbraak van koraal.

Ideeën voor climate engineering (bron: carbondioxide-removal.eu)