Door digitalisering verandert de manier waarop producten en diensten kunnen worden aangeboden en waarop organisaties samenwerken, ingrijpend en disruptief. Producten en diensten worden digitaal, datagedreven en modulair. Organisaties moeten niet alleen digitaal doen maar digitaal worden.

Om te overleven en succesvol te zijn in de digitale wereld moeten organisaties optimaal gebruik gaan maken van de mogelijkheden die digitale technologieën bieden. Lees verder: waarom organisaties digitaal moeten transformeren. Omdat de toekomst en uitkomst van digitale disruptie onzeker is, hebben organisaties een strategie nodig die ze in staat stelt om te leren, tijdig bij te sturen en snel op te schalen. Daarom moeten ze ‘plug&play’ worden.

Een plug&play-organisatie is een organisatie die mede door gebruik van digitale technologieën, gemakkelijk kan samenwerken met andere organisaties. Dat betekent: gemakkelijk kan ‘inpluggen’ op de processen en diensten van andere organisaties en, andersom, andere gemakkelijk en automatisch kan laten ‘inpluggen’.

Plugandplay - cover 3D kopiePlug&play-organisaties zijn wendbaar, adaptief en lerend: ze kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt doordat ze gemakkelijk nieuwe samenwerkingsverbanden aan kunnen gaan, op basis van directe klantgegevens hun producten en diensten snel kunnen aanpassen (zonder de modulaire bouwstenen te hoeven aanpassen) en de kracht van platformen benutten (snel op te schalen, strategische marktpositie ten opzichte van de klant/consument, winner takes all effect).

In mijn boek ‘De plug&play-organisatie. Winnen in een digitale wereld.’ beschrijf ik precies hoe u de bouwstenen kunt ontwikkelen en vervolgens de stappen om daar te komen. Lees ook:

Zo werkt plug&play

Als een organisatie eenmaal plug&play is dan wordt samenwerken kinderlijk eenvoudig: processen kunnen uitbesteed of beschikbaar gesteld worden aan andere organisaties (die met dezelfde protocollen en standaarden werken); organisaties kunnen zich herstructureren en specialiseren op bijvoorbeeld kernactiviteiten, of op onderdelen samenwerken met andere organisaties bijvoorbeeld via platformen. Hieronder enkele voorbeelden.

Inpluggen en laten inpluggen

Een plug&play-organisatie laat andere organisaties inpluggen op bepaalde processen of activiteiten en zo toegevoegde waarde creëren.

Voorbeeld: Zo kan Philips inpluggen op de clouddiensten van Amazon en de klantenservicediensten van Salesforce. Lees meer in: De plug&play-organisatie: succesvol digitaal transformeren bij Philips.
Warenhuis Hutspot heeft succes met een modulaire aanpak: winkeltjes, horeca en explosities wisselen elkaar af en worden op basis van belangstelling afgestemd op het winkelend publiek. Nieuwe winkeltjes kunnen worden ingeplugd of uitgeplugd afhankelijk van hun succes. Lees verder: De V&D is dood, leve het plug&play-warenhuis!

IMG_0192
Inpluggen. Een plug&play-organisatie laat andere organisaties (geel, groen) inpluggen (door zich deels open te stellen) op bepaalde processen of activiteiten en zo toegevoegde waarde creëren.

Herstructureren en transformeren

De blokjes kunnen in meerdere combinaties in elkaar gezet worden en worden hergebruikt om andere producten of diensten mee aan te bieden. Zo worden verschillende merken en type auto’s gebouwd op eenzelfde onderstel. De blokjes kunnen ook gemakkelijk worden uitgewisseld of gedeeld met andere organisaties. Zo kunnen organisaties op den duur herstructureren, zoals hieronder is weergegeven.

Voorbeeld: Organisaties als Bol.com en Zalando nemen in de retail steeds meerde functie over van ‘customer fulfillment’ over van merken en producenten. Lees verder: Plug&play-platformen voor e-commerce.

pp_transform
Digitale transformatie. Voorbeeld van hoe plug&play-organisaties zich kunnen herstructureren door taken uit te besteden aan andere en zich te specialiseren in bepaalde activiteiten en die voor andere te gaan uitvoeren. Dit leidt tot een herverdeling van taken en processen binnen het ecosysteem van organisaties: de organisaties zijn letterlijk getransformeerd (rechts).

Een extreem voorbeeld is een organisatie die zichzelf volledig transformeert van een organisatie die in een of twee markten alles zelf doet, tot alleen nog een API, waarin alle kennis en expertise is vervat, die in heel veel verschillende sectoren een rol kan spelen in waardeketens.

Voorbeeld: een voorbeeld is de supercomputer van IBM Watson. En de plug&play-verzekeraar zoals beschreven in De plug&play-organisatie: hoe verzekeraars de digitale disruptie kunnen overleven

IMG_0193
Transformatie tot API. De rode organisatie heeft zich volledig gespecialiseerd heeft op één activiteit, en biedt deze als API aan aan andere bedrijven in diverse sectoren.

Samenwerken via platformen

Organisaties kunnen ook besluiten om de krachten te bundelen, dus blokjes samen te voegen, in een gemeenschappelijke basis, een platform. Elke organisatie kan hierop weer zijn eigen producten en diensten aanbieden, zoals hieronder weergegeven. Meer over platformen lees je hier.

IMG_0195
Platformen. Plug&play-organisaties kunnen gemakkelijk samenwerken via (schaalbare) platformen waarin zij hun expertise en competenties samenbrengen in een gemeenschappelijke, gedeelde basis (rood en grijs). Producten en diensten worden in deze figuur van onderaf opgebouwd.