Hier een overzicht met voorbeelden van de diverse adviezen die ik de afgelopen jaren heb gegeven aan overheden, bedrijven en verenigingen.

Beleidsaanbevelingen

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bracht ik de ontwikkelingen en beleidsuitdagingen in kaart van de digitale infrastructuren op het gebied van data, sensoren, energie en bouwen, in de smart city van morgen. Dit vormde een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie. Lees hier mijn rapport en advies.

In opdracht van Cultuurplatform CJP beschreef ik de kansen en bedreigingen van de platformeconomie voor de cultuursector (theater, musical, film, festival, dans). Het document vormt de basis voor verdere discussie over verdergaande samenwerking in de cultuursector en de rol die data-uitwisseling en platformen daarbij kunnen spelen. Het advies is binnenkort beschikbaar.

Ik was lid van de projectgroep die een advies ontwikkelde voor de Provincie Brabant over het nieuwe generatie innovatiebeleid. Mijn trendanalyse van de ontwikkelingen en beleidsaanbevelingen (lees hier als separaat rapport) vormden de basis voor het uiteindelijke advies dat via de drie provinciale adviesraden (sociaaleconomisch, ruimtelijk en gezondheid) werd goedgekeurd en gepresenteerd aan de Gedeputeerde Staten.

Strategie digitalisering en platformen

Voor een grote financiële dienstverlener organiseerde ik een in company workshop over de platformeconomie waarbij stapsgewijs een strategie ontwikkeld is om de dienstverlening te transformeren naar een digitaal platform met bijbehorend ecosysteem, bouwstenen van het platform en mogelijke verdienmodellen.

Ik adviseer diverse overheden hoe ze moeten omgaan met digitalisering, zowel voor hun interne organisatie als in samenwerking met partners zoals bedrijven, burgers en andere overheden. Hoe kunnen beleid en uitvoering van elkaar profiteren en gebruikmaken van de data die verzameld worden? Zo schreef ik mee aan de Digitale Agenda van de Provincie Brabant (lees hier meer), werkte mee in workshops over digitalisering van de eigen dienstverlening bij de Provincie Zuid-Holland, en leverde inbreng bij de projecten Open Overheid, Regie op Gegevens en de Kabinetsvisie ‘Data Delen’.

Verder adviseerde ik diverse organisaties: verzekeraars, banken, notarissen, gemeenten, scholen en bedrijven uit de tuinbouw en de bouw over hoe ze de kansen zouden kunnen benutten van digitalisering en opkomende ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie, Big Data, blockchain en platformen. Na een eerste presentatie en workshop ben ik met enkele partijen nu in gesprek over hoe zij de nieuwe inzichten in de praktijk kunnen brengen. Ik denk mee en help mee bij het ontwikkelen van een pilotproject of prototype en de begeleiding hiervan. Tot en met de uitvoering.

Strategie samenwerken

Door internet, digitalisering en kunstmatige intelligentie kunnen organisaties op nieuwe manieren samenwerken: deels geautomatiseerd, effectief en opereren alsof ze een grote organisatie zijn. Platformen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Verder wordt het steeds belangrijker voor organisaties om ecosystemen te bouwen met organisaties die toegevoegde waarde kunnen bieden.

Meerdere organisaties en verenigingen onder andere onderwijsinstellingen, fabrikanten van bouwmaterialen, energieconsultants en notarissen adviseerde ik hoe ze onderling beter samen kunnen werken en hoe ze daarbij gebruik kunnen maken van digitale gereedschappen en platformen. En met welke uitdagingen en dilemma’s ze daarbij te maken krijgen. Samen slimmer in de praktijk!