Trendconsult

Voor kleine bedrijven, zelfstandigen of wie eerst een voorproefje wil hebben, is het mogelijk om via een trendconsult kort een reflectie te krijgen op een innovatie of organisatie-idee. Dit consult kan ook via Skype plaatsvinden.

Business model analyse

Een stap verder kan ik ook een quick scan maken van uw businessmodel. Hierbij breng ik de sterktes en zwaktes in kaart (SWOT analysis) tegen het licht van nieuwe opkomende ontwikkelingen en trends, waardoor vaak nieuwe concurrentieverhoudingen en verdienmodellen ontstaan.

Voor een startup uit de deeleconomie maakte ik een kritische doorlichting van hun businessmodel waarbij er door digitalisering nieuwe concurrenten bij komen en tegelijkertijd nieuwe marktkansen ontstaan. De analyse werd gebruikt bij het opstellen van een meerjarenstrategie waarmee de organisatie nu weer beter voorbereid is op de toekomst.

Coaching, sparring, begeleiding

Nu u de sterktes en zwaktes van uw product of dienst kent is het tijd om, op basis van een geactualiseerde strategie, van start te gaan. Wellicht bent u zelf al aan de slag met een initiatief, een product- of projectidee of een businessplan. Op basis daarvan kan ik u middels regelmatig sparren feedback geven en nieuwe ideeën aandragen. Zo kunt u tijdens het ondernemen en de ontwikkeling van uw plannen voortdurend relevante adviezen krijgen. Ondernemen betekent ook voortdurend bijstellen van de koers en precies afstemmen op de ontwikkelingen in en reacties van de markt.

Neem voor meer contact over de mogelijkheden contact met me op. Advies en begeleiding is altijd op maat. een traject kan bestaan uit enkele elementen met een vaste prijs en een ‘strippenkaart’ waarmee over een langere tijd regelmatig advies kan worden verkregen.