Hoe vernieuwen en verbeteren we onze dienstverlening met digitalisering?
Hoe stimuleer ik sociale en technologische innovatie in mijn regio?
Hoe bescherm ik de belangen van werknemers in de deeleconomie?
Hoe kan ik samen met andere spelers meer waarde creëren? Hoe delen we data?
Hoe transformeer ik mijn organisatie tot een platform?

Op uiteenlopende manieren geef ik organisaties advies hoe ze kunnen inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Een advies wordt altijd gebaseerd op gedegen kennis en een grondige analyse van de organisatie en relevante trends en expert interviews. Een advies kan de vorm hebben van een rapport met aanbevelingen. Het kan zijn dat ik een bijdrage lever aan een creatieve workshop of er een organiseer voor uw medewerkers. Het kan in de vorm van een sterkte-zwakte-analyse van uw businessmodel of op basis van een hele gerichte vraag. Het kan ook een beoordeling van een projectvoorstel zijn of een evaluatie. Vraag naar de mogelijkheden.

Diverse vormen van advies

De afgelopen jaren heb ik op uiteenlopende manieren advies gegeven aan bedrijven, overheden, kennisinstellingen, adviesbureaus en verenigingen. Zie onderaan enkele voorbeelden van adviezen die ik in opdracht ontwikkelde in de vorm van een rapport of workshop.

Daarnaast draag ik ook via creatieve workshops en werkconferenties bij aan nieuwe adviezen voor overheden en bedrijven. Zo werkte ik mee aan werkgroepen (design sprints, cocreatie workshop) voor bedrijven als Philips, Royal Flora Holland en VodafoneZiggo waarbij in een dag een aantal ideeën voor innovatieve producten of campagnes worden ontwikkeld. Ik adviseerde de SER en VNO-NCW over de implicaties van de platformeconomie op arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid.

Verder heb ik diverse partijen mogen helpen bij het beoordelen, evalueren en selecteren van project(voorstell)en. Voor de Europese Commissie evalueerde ik projecten op het gebied van digitalisering en innovatie in regionale innovatienetwerken van kennisinstellingen, bedrijven en overheden (zie o.a. programma Digital Innovation Hubs). Eerder beoordeelde en selecteerde ik onderzoeksvoorstellen voor enkele overheden. Ik was o.a. lid van het audit-team van het Lectoraat Serious Gaming van Fontys Hogescholen.

Hieronder geef ik voorbeelden van mogelijke werkvormen waarmee ik u kan adviseren en begeleiden in uw stappen richting de toekomst: van een analyse, tot advies en tot coaching bij de uitvoering. Neem contact met me op om uw behoeften en de mogelijkheden te bespreken.

Credits afbeelding Stratego: CC:BY-NC-ND Phil Romans via Flickr

Adviezen 1904