• Wat betekent digitalisering voor uw organisatie?
  • Hoe werkt digitale disruptie?
  • Wat zijn platformen en hoe werken ze?
  • Wat is de deeleconomie en wat zou mijn organisatie hiermee kunnen?
  • Hoe plug ik in bij andere organisaties en hoe laat ik anderen bij mij inpluggen?

Talloze bedrijven en branches worstelen met de vraag wat digitalisering voor hen gaat betekenen. Ik vertel wat de ontwikkelingen inhouden, wat platformen en ecosystemen zijn en wat inpluggen betekent; hoe machtsverhoudingen tussen spelers kunnen veranderen en wat de uitdagingen van het nieuwe samenwerken zijn.

Platformstrategie

Naast een algemene introductie over de principes van de digitale economie ga dieper in op de achterliggende ontwerp-principes: hoe bouw je een platform, hoe ontwikkel je een ecosysteem en wat zijn API’s? Hoe schaal je vervolgens op en houd je je platform op koers? Wat kunt u leren van winnaars in de digitale wereld? Welke strategieën hanteren zij en hoe kunt u deze toepassen in uw eigen organisatie en sector? Hoe kun je de mogelijkheden van de deeleconomie beter benutten en gebruikers meer betrekken bij innovaties?

Ik gaf diverse presentaties en masterclasses hierover voor o.a. banken en verzekeraars (ABN AMRO, Nationale Nederlanden, Online Betaalplatform), de tuinbouw- en sierteeltsector, brancheorganisaties, adviesbureaus en overheden. Daarnaast doceer ik er regelmatig over bij opleidingsinstituten SIOO, Nyenrode (Executive MBA) en Erasmus Universiteit.

Op weg naar een plug&play-organisatie

Voor wie gericht aan de slag wil met het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden gebruikmakend van de mogelijkheden van digitalisering, ontwikkelde ik de Masterclass Plug&play-organisatie. Deze bestaat uit een combinatie van lezingen en workshops en coaching bij implementatie – op maat samengesteld in overleg met u. Lees ook mijn advieswerk op het gebied van digitaal transformeren.