Een zwerm vogels die samen de oceaan oversteken, een groep mieren die een hele kolonie bouwt, samenwerkende dolfijnen die scholen vissen naar elkaar toe drijven. Talloze inspirerende metaforen laten zien wat de kracht van samenwerken is.

In deze presentatie laat ik zien hoe groepen en organisaties slimmer kunnen zijn dan hun slimste individu en hoe ze meer kunnen bereiken door slim samenwerken, een goede besluitvorming en voldoende ruimte voor diversiteit. Dit wordt ook ‘wisdom of crowds‘ of collectieve intelligentie genoemd. Met internet, Big Data en sociale media zijn er talloze nieuwe manieren bij gekomen.

Deze presentatie is met name interessant voor verenigingen, coöperaties en organisaties die meer willen gaan samenwerken en nadenken hoe ze hier de maximale synergie uit kunnen halen. Ik laat zien hoe grote organisaties beter kunnen samenwerken met kleinere en hoe kunnen vele kleintjes samen als een slimme ‘zwerm’ net zo sterk kunnen zijn als een grote.

Prediction markets en de blockchain

Met behulp van blockchain-technologie en zogeheten prediction markets kunnen groepen onafhankelijke consumenten en medewerkers voorspellingen doen en inschattingen maken over de toekomst van een organisatie of ontwikkeling. Dat is met name interessant bij het bepalen van de koers of strategie van een organisatie, het doen van investeringen en beleggingen. In mijn presentatie voor vakgenoten (Dutch Future Society) liet ik zien hoe dit werkt en wat hiervan de mogelijkheden zijn.