De Masterclass ‘De plug&play-organisatie’ helpt u op weg om de slag te maken naar het digitale tijdperk. U leert stapsgewijs de bouwstenen van de digitale wereld kennen en een strategie ontwikkelen die u een lerende, wendbare en adaptieve organisatie maakt die kan inspelen op snelle veranderingen en onzekere tijden.

Leer hoe u succesvol en toekomstbestendig digitaal kunt transformeren

Graag stel ik specifiek een traject op maat samen. Dit kan bestaan uit een combinatie van masterclasses met workshops, reflectie op uw strategie en sparring bij de uitvoering van projecten. De mogelijke onderdelen worden hieronder kort toegelicht. Aanvullend hierop kan een rapportage geleverd worden met daarin de belangrijkste bevindingen en een advies op maat, gebaseerd op de uitkomsten van de masterclass en een achtergrondstudie specifiek gericht op uw organisatie en branche.

De methode sluit naadloos aan op het handboek voor digitale transformatie: ‘De plug&play-organisatie’. Hierin kunt u de verschillende bouwstenen en stappen teruglezen en vindt u een checklist met strategische vragen.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met me op.

(1) Basisprincipes digitalisering en platformeconomie

IMG_0192In dit college leert u in korte tijd alle belangrijke kernbegrippen van digitalisering kennen zoals: internet der dingen, cloud, crowdsourcing, platformen en API’s. Ook bespreken we de lessen van de strategieën van succesvolle spelers, die als inspiratie en voorbeeld kunnen dienen. Dit is de basis van digitale disruptie.

Diverse bedrijven, adviesbureaus, overheden en kleine ondernemers hebben inmiddels een masterclass gevolgd, zowel in company als via Nyenrode University en SIOO.

Voor wie U heeft wel een idee dat er belangrijke ontwikkelingen (digitalisering, globalisering, platformeconomie, deeleconomie, blockchain) gaande zijn maar u kent of overziet de echte impact hiervan op de eigen organisatie nog niet goed. U wilt uw blik verruimen.

Of: u wilt uw collega’s en leidinggevenden laten zien hoe belangrijk deze ontwikkelingen zijn.

Wat u leert U leert de belangrijkste technologische, economische en sociale ontwikkelingen kennen die uw organisatie de komende decennia gaan veranderen.

U krijgt inzicht in nieuwe organisatiemodellen en verdienmodellen die daarbij horen. Tevens leert u welke nieuwe mindset hierbij hoort. Na afloop heeft u een goed inzicht in de impact van digitalisering en de kansen en bedreigingen voor uw eigen organisatie.

Vorm Interactieve lezing over de ontwikkelingen met inspirerende voorbeelden uit diverse domeinen.

Discussie en brainstorm over hoe dit in uw organisatie kan uitpakken.

Deze module sluit aan bij de introductie van het boek.

(2) Zelfdiagnose en bouwstenen identificeren

plugplayVervolgens gaat u aan de slag met enkele vragen die u laten reflecteren op uw eigen organisatie en de markt en ecosysteem waarin u actief bent en hoe dit zich in de toekomst kan gaan ontwikkelen. U identificeert de verschillende bouwstenen waarmee u uw digitale organisatie gaan vormgeven. Deze vormen de basis voor uw toekomstige strategie.

Voor wie U heeft een eerste beeld van de kansen en bedreigingen die de nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen voor uw organisatie. U weet nog niet goed hoe u deze externe ontwikkelingen moet vertalen naar uw eigen interne organisatie.
Wat u leert In deze module verkent u hoe de ontwikkelingen zoals digitalisering vorm kunnen krijgen in uw organisatie. U identificeert en benoemt de bouwstenen en ingrediënten (platform en ecosysteem) waarmee u verder kunt gaan. Het gaat daarbij onder andere om het in beeld krijgen van nieuwe kansen die digitalisering brengt, potentiële samenwerkingspartners en de rol die uw klanten kunnen spelen.
Vorm Workshop waarbij u na een korte introductie zelf aan de slag gaat aan de hand van deelvragen. Door het Plug&play-canvas deel A in te vullen krijgt u inzicht in de bouwstenen en hoe deze in elkaar kunnen passen.
Deze module sluiten aan bij Deel A uit het boek.

(3) Stapsgewijs opbouwen

Als de bouwstenen zijn ontwikkeld gaat u aan het bouwen en hervormen van uw organisatie om zo nieuwe business te ontwikkelen. Dat betekent vaak klein beginnen met de kern en vervolgens snel opschalen, het kip-of-ei-probleem overwinnend en gebruikmakend van netwerkeffecten.

Voor wie U heeft de verschillende bouwstenen in kaart gebracht en een eerste idee over de mogelijke kansen voor uw eigen organisatie. U staat te popelen om aan de slag te gaan maar weet niet goed hoe, of u overziet nog niet wat u allemaal te wachten staat.
Wat u leert U gaat aan de slag met de verschillende bouwstenen (ontwikkeld in module 2). U doorloopt de opeenvolgende stappen die nodig zijn om een plug&play-organisatie te worden. Daarbij krijgt u inzicht in het ontwikkelen van API’s, het op gang krijgen van het platform en het kiezen van een geschikt besturingsmodel en samenwerkingsvorm. U leert hoe u uw organisatie voortdurend kunt bijsturen om mee te evolueren met de ontwikkelingen in de omgeving.
Vorm Workshop waarbij u na een korte introductie vier stappen gaat doorlopen aan de hand van checklist en het Plug&play-canvas deel B.
Deze module sluit aan bij Deel B uit het boek.

(4) Coaching en begeleiding in de praktijk, voortdurend bijsturen

U bent inmiddels zelf aan de slag gegaan met het transformeren van uw eigen naar een plug&play-organisatie, bijvoorbeeld door het opzetten van een platform met partners. Bij elke stap kan ik u begeleiden, adviseren, reflecteren en meedenken over de aanpak. Hoe u uw organisatie zo solide mogelijk kunt maken. Of hoe u als startup uw business model kunt aanscherpen en verbeteren.