In de toekomst van de zorg staat preventie centraal, dus een gezonde levensstijl waarbij het gaat om zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid. In het toekomstbeeld ‘Gezonder door collectieve intelligentie‘, wordt beschreven hoe we een gezondere samenleving kunnen worden door persoonlijke gezondheidsinformatie (anoniem) met elkaar te delen.

Dit toekomstbeeld vindt u terug in hoofdstuk 3 van het boek ‘Samen slimmer’.

De sleutel tot een gezondere samenleving is de combinatie van twee ‘systemen’: Collin en Coach. Het ene systeem, Collin, verzamelt en interpreteert gegevens over de individuele en collectieve gezondheid. Het andere vertaalt deze diagnose in een persoonlijk advies en mensen coacht om gezond te leven.

Collin

Het centrale intelligentiesysteem COLLIN (COLLective INtelligence) verwerkt en interpreteert gegevens van verschillende personen en uit meerdere bronnen, schematisch weergegeven in de figuur hieronder. Het kan gaan om gegevens uit sensoren en smartphones, informatie over het weer en de luchtkwaliteit en de geestelijke gemoedstoestand op basis van sociale mediaberichten. Je zou COLLIN kunnen vergelijken met systemen zoals IBM’s Watson en Google’s DeepMind.

Uit de grote hoeveelheden data kunnen verbanden gelegd worden tussen elementen van een levensstijl en de ontwikkeling van iemands gezondheid. Dus door data (anoniem) te delen met elkaar kunnen we uiteindelijk individueel gezonder leven.

gezondheid-2030 MK

Coach

Een gezonde levensstijl is niet iets waar iedereen in dezelfde mate mee bezig is. Bovendien staan de voortdurend bloot aan verleidingen die ons minder laten bewegen en meer laten eten bijvoorbeeld. Daarom krijgt iedereen in dit toekomstbeeld een eigen virtuele elektronische assistent op maat, via het systeem COACH. De assistent houdt bij zijn adviezen rekening met ieders ‘zwakheden’ en ieders voorkeuren: de een laat zich meer motiveren door autoriteit, de ander door zijn vrienden, en weer een ander door getallen. COACH maakt ook gebruik van slimme psychologische principes om mensen meer te motiveren om langdurig een gezonde levensstijl vol te houden.

Meer artikelen van mij over de toekomst van de gezondheidszorg kunt u vinden via de volgende link.