Veel gekwetter, weinig wol

De inzet van sociale media door overheid, politiek en burgers

Hoe gebruiken Nederlandse overheden, politici en burgers sociale media en wat betekent dit voor onze democratie?

Dit is het eerste systematische onderzoek naar het gebruik van sociale media door overheden, politici en burgers. Wat zijn hun motivaties? En welke verwachtingen hebben ze?

We analyseerden Hyves-pagina’s, Twitter-berichten, podcasts en Overheid 2.0-initiatieven. We interviewden ambtenaren, politici en burgers. We vroegen naar hun motieven en laten ze in het boek aan het woord komen.

Het boek eindigt met tien aanbevelingen voor bestuurders en politici

Beschrijving

veel-gekwetter-frontSociale media als Facebook, Twitter en YouTube zijn de afgelopen jaren explosief gegroeid tot communicatieplatformen die niet meer weg te denken zijn. Volgens sommigen kunnen sociale  media de band van burgers met de overheid en de politiek versterken en burgers activeren maatschappelijke vraagstukken op te pakken.

Veelbesproken voorbeelden uit binnen- en buitenland zouden hun succes te danken hebben aan sociale media, zoals de verkiezingscampagne van Barack Obama, die miljoenen Amerikanen zou hebben gemobiliseerd en een Arabische lente vanaf 2010.

In het boek staat de vraag centraal of sociale media alle beloften al waarmaken. Leiden sociale media daadwerkelijk tot een belangrijke vernieuwing die politiek en overheid ingrijpend doen veranderen? In hoeverre zijn buitenlandse voorbeelden representatief en hoe is de situatie in Nederland?

Het boekte maakte bij het verschijnen veel discussie los (zie onderaan deze pagina).

Willen sociale media hun belofte waarmaken dan is een cultuurverandering nodig bij overheden, politici en burgers maar die lijkt vooralsnog lastig. Dat is nu, ruim vijf jaar later, nog niet veranderd (denk aan de discussie rond over de rol van burgers in de uitvoering van beleid, de participatie-maatschappij en doe-democratie).

Het boek eindigt met praktische aanbevelingen die dan ook nog steeds actueel zijn: hoe kan een volgende stap gezet worden met de inzet van sociale media?

U kunt het boek bestellen bij de boekhandel of bij de uitgever Sdu.

U kunt ook hier een PDF van het boek downloaden (alléén voor educatief, niet-commercieel gebruik. CC:BY-NC-ND)

Meer informatie over de impact van sociale media op de politiek vind je via deze link (klik hier).

Inhoudsopgave

  1. De mondige burger: sociale media en de emancipatie van de burger;
  2. De belofte van sociale media: het succes van de verkiezingscampagne van Obama in 2008 en meer;
  3. Overheid 2.0: beleidsexperimenten nader bekeken;
  4. Politiek 2.0: interviews met politici over hun motivaties voor het gebruik van sociale media;
  5. Burger 1.5: onderzoek en interviews met burgers over motivaties achter hun ‘politieke’ acties via sociale media;
  6. Een blik vooruit: 12 nuttige aanbevelingen voor bestuurders en politici om het maximale uit sociale media te halen met behoud van realiteitszin.

Reacties en recensies

Boekbespreking door Linda Duits op weblog DeJaap (3 juni 2011):

De vele voorbeelden die worden gegeven kunnen voor geïnteresseerden zoals beleidsmakers, voorlichters en geëngageerde burgers wel een inspiratiebron zijn (…). Het boek laat zien welke initiatieven er worden genomen onder de huidige technologische stand van zaken. Veel Gekwetter is daarmee een mooi tijdsdocument.

Boekbespreking door Davied van Berlo op de website Ambtenaar 2.0 (10 april 2011) en in het tijdschrift Public Mission:

De uitkomst is duidelijk: het potentieel wordt nog nauwelijks benut. De oorzaak is dat overheden en politici nog te weinig visie en strategie hebben ontwikkeld om burgers via internet te betrekken. Aan de andere kant kijken burgers teveel naar overheid en politiek om dingen voor hen te organiseren. Het ideaalbeeld is nog verre toekomst, zo besluiten zij. En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.

Publicaties en media-aandacht

Het boek en de bijbehorende opinie-artikelen in kranten en tijdschriften en blogs leverde behoorlijk wat media-aandacht op. De belangrijkste daarvan kun je teruglezen via deze weblink.

Daarnaast leverde het boek diverse media-aandacht op op radio en tv (BNR en BNR Digitaal, Radio 1, Wakker Nederland).

Informatie

auteurs: Chris Aalberts & Maurits Kreijveld
ISBN: 978 90 12 57191 3
Sdu Uitgevers, maart 2011
paperback, 180 pag
een boek in de reeks van PM Public Mission

Politiek 2.0