veel-gekwetter-frontVeel gekwetter, weinig wol
De inzet van sociale media door overheid, politiek en burgers

Hoe gebruiken Nederlandse overheden, politici en burgers sociale media en wat betekent dit voor onze democratie. Het boek bevat een scherpe analyse en tien waardevolle aanbevelingen.

Niet eerder was systematisch onderzoek gedaan naar het gebruik van sociale media door overheden, politici en burgers. Wat zijn hun motivaties? En welke verwachtingen hebben ze?

Het boekte maakte bij het verschijnen veel discussie los (zie onderaan deze pagina). Met de doorlopende discussie over de rol van burgers in de uitvoering van beleid, de participatie-maatschappij en doe-democratie heeft het boek enkele jaren later nog niets aan betekenis ingeboet.

U kunt het boek bestellen bij de boekhandel of bij de uitgever Sdu.

U kunt ook hier een PDF van het boek downloaden (alléén voor educatief, niet-commercieel gebruik. CC:BY-NC-ND)

Korte beschrijving

Sociale media als Facebook, Hyves, Twitter en YouTube zijn de afgelopen jaren explosief gegroeid tot communicatieplatformen die niet meer weg te denken zijn. Volgens sommigen kunnen deze media de band van burgers met de overheid en de politiek versterken en burgers activeren maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Dit is het ideaal van de participatie-maatschappij en een nieuwe rol voor de overheid.

Veelbesproken voorbeelden uit binnen- en buitenland zouden hun succes te danken hebben aan sociale media, zoals de verkiezingscampagne van Barack Obama, die miljoenen Amerikanen zou hebben gemobiliseerd en een Arabische lente.

In Veel gekwetter, weinig wol worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar hoe Nederlandse overheden, politici en burgers sociale media gebruiken. Daarvoor analyseerden Chris Aalberts en Maurits Kreijveld onder andere Hyves-pagina’s, Twitter-berichten en Overheid 2.0-initiatieven en interviewden ze ambtenaren, politici en burgers. Ze keken naar de bredere motieven erachter en laten politici en burgers aan het woord komen.

In het boek staat de vraag centraal of sociale media deze beloften op dit moment al waar maken. Leiden sociale media daadwerkelijk tot een belangrijke vernieuwing die politiek en overheid ingrijpend doen veranderen? In hoeverre zijn buitenlandse voorbeelden representatief en hoe is de situatie in Nederland?

Om de beloftes van sociale media waar te maken is een cultuurverandering nodig bij overheden, politici en burgers maar die lijkt vooralsnog lastig. Het boek eindigt daarom met praktische aanbevelingen hoe een volgende stap gezet kan worden met de inzet van sociale media.

Lees hier onze motivatie voor dit onderzoek en ons boek.

Meer informatie over de impact van sociale media op de politiek vind je via deze link (klik hier).

Inhoudsopgave

  1. De mondige burger: sociale media en de emancipatie van de burger;
  2. De belofte van sociale media: het succes van de verkiezingscampagne van Obama in 2008 en meer;
  3. Overheid 2.0: beleidsexperimenten nader bekeken;
  4. Politiek 2.0: interviews met politici over hun motivaties voor het gebruik van sociale media;
  5. Burger 1.5: onderzoek en interviews met burgers over motivaties achter hun ‘politieke’ acties via sociale media;
  6. Een blik vooruit: 12 nuttige aanbevelingen voor bestuurders en politici om het maximale uit sociale media te halen met behoud van realiteitszin.

 

Reacties en recensies

Boekbespreking door Linda Duits op weblog DeJaap (3 juni 2011):

De vele voorbeelden die worden gegeven kunnen voor geïnteresseerden zoals beleidsmakers, voorlichters en geëngageerde burgers wel een inspiratiebron zijn (…). Het boek laat zien welke initiatieven er worden genomen onder de huidige technologische stand van zaken. Veel Gekwetter is daarmee een mooi tijdsdocument.

Boekbespreking door Davied van Berlo op de website Ambtenaar 2.0 (10 april 2011) en in het tijdschrift Public Mission:

De uitkomst is duidelijk: het potentieel wordt nog nauwelijks benut. De oorzaak is dat overheden en politici nog te weinig visie en strategie hebben ontwikkeld om burgers via internet te betrekken. Aan de andere kant kijken burgers teveel naar overheid en politiek om dingen voor hen te organiseren. Het ideaalbeeld is nog verre toekomst, zo besluiten zij. En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.

Publicaties en media-aandacht

Het boek en de bijbehorende opinie-artikelen in kranten en tijdschriften en blogs leverde behoorlijk wat media-aandacht op. De belangrijkste daarvan kun je teruglezen via deze weblink.

Daarnaast leverde het boek diverse media-aandacht op op radio en tv (BNR en BNR Digitaal, Radio 1, Wakker Nederland).

Informatie

auteurs: Chris Aalberts & Maurits Kreijveld
ISBN: 978 90 12 57191 3
Sdu Uitgevers, maart 2011
paperback, 180 pag
een boek in de reeks van PM Public Mission

Politiek 2.0