Voortdurend volg ik de nieuwe ontwikkelingen en identificeer ik opkomende trends. Met mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan met uiteenlopende technieken om grip te krijgen op de toekomst zoals trendanalyses, toekomstbeelden en scenario’s. Deze toekomstbeelden kunnen relevante nieuwe kansen en dilemma’s blootleggen waarmee u nu al rekening moet gaan houden.

Lees hier een overzicht van enkele technieken die ik inzet om grip te krijgen op de toekomst.

Hieronder geef ik enkele voorbeelden hoe ik opdrachtgevers op weg heb geholpen met de toekomstbeelden en scenario’s. De meeste eindresultaten zijn vertrouwelijk en niet publiek beschikbaar.

Ik kan toekomstbeelden en scenario’s ontwikkelen in opdracht, op basis van literatuur, gesprekken en met input van enkele werksessies. Ook kan ik voor u een workshop voorbereiden, opzetten en organiseren waarin u onder mijn begeleiding zelf scenario’s ontwikkelt en met elkaar de vragen en dilemma’s bespreken. Deze kunnen vervolgens worden vastgelegd. Ik werk ook samen met enkele adviesbureaus die veel ervaring hebben met scenario-workshops.

Toekomstbeelden

Voor een grote verzekeraar schetste ik de impact van de opkomst van platformen op hun bedrijfsvoering en producten en diensten. Veranderend consumentengedrag en de opkomst van ‘product as a service’ kunnen grote gevolgen hebben voor de verzekeringsmarkt.

Brabant Circulair

Voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie schetste ik hoe burgers via sociale media en digitale technologie betrokken zouden kunnen worden bij het versterken van de veiligheid in hun regio.

Voor de Provincie Brabant bracht ik de circulaire economie in beeld. Ik belichtte de  fundamentele veranderingen en beleidsuitdagingen deze met zich meebrengt. Lees hier het eindresultaat.

Trendwatching en trendanalyse

Al jaren maak ik diverse trendanalyses waarin grote hoeveelheden nieuwe ontwikkelingen worden geordend langs strategische roadmaps, en waarbij onderwerpen en hun mogelijke impact worden uitgediept.

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt ik een trendanalyse over de betekenis van opkomende technologieën die impact zouden kunnen gaan hebben op het werkterrein van het ministerie. Hierbij heb ik nieuwe kansrijke gebieden in kaart gebracht voor het ministerie. Dit project was een samenwerkingsverband met enkele andere denktanks en experts. Het eindresultaat (dat uiteindelijk vooral voor intern gebruik was) kunt u hieronder downloaden.

Download hier de rapport ‘Opkomende technologieën en het potentieel voor BZK‘.

Strategische verkenningen

Tevens hielp ik diverse organisaties zoals het RIVM, Ministerie van BZK, de tuinbouwsector, de maakindustrie, enkele gemeenten, enkele ondernemers, bij de ontwikkeling van hun toekomstbeelden en de uitvoering van hun trendverkenningen. Regelmatig had ik overleg met de projectleiders over de aanpak van hun verkenning, nam ik deel aan workshops waarbij nieuwe scenario’s werden ontwikkeld en gaf ik een presentatie bij de slotconferentie.

Samen slimmer 2e druk frontTijdens mijn werk bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek (klik voor meer info over de toekomstverkenning) en het Rathenau Instituut heb ik ruime ervaring opgedaan met het uitvoeren van een strategische trendverkenning. Naast literatuuronderzoek en conferentiebezoek hoorde tot de werkvormen: het voeren van vele expert interviews en creatieve workshops, scenario-analyse, science fiction schrijven en gerichte ontwerpopdrachten (o.a. door studenten). Het eindresultaat vind u terug in de boeken ‘Samen slimmer‘ en ‘De kracht van platformen‘.

Scenario’s

Voor diverse opdrachtgevers was ik betrokken bij de ontwikkeling van scenario’s op het gebied van mobiliteit, wonen, financiële dienstverlening en maakindustrie.

mintboekjewebversieessaykreijveld_pdf__pagina_1_van_44_Voor de Provincie Zuid-Holland beschreef ik enkele toekomstscenario’s over de maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen als 3D-printing, digitalisering en kunstmatige intelligentie. Een belangrijke ‘tegendraadse’ as was de ontwikkeling naar een meer lokale economie waardoor de wereldhandel en de betekenis van de haven Rotterdam zou kunnen krimpen. Door niet alleen de ‘business as usual’ scenario’s te beschrijven maar ook in te gaan op andere scenario’s, verruimde ik de blik van de provincie. Lees verder en download het rapport.