Het ontwikkelen van aansprekende toekomstscenario’s en verhalende toekomstbeelden die nieuwe ontwikkelingen en hun toekomstige impact voorstelbaar maken. Deze kunnen onderdeel uitmaken van een visietraject waarbij de beelden verbonden worden met het hier en nu, en van daaruit concrete acties worden geformuleerd.

Graag ontwikkel in een passend traject op maat en begeleid ik uw organisatie door verschillende denkstappen heen op weg naar een meer toekomstgerichte strategie.

Toekomst trends geduid

Als futuroloog volg ik de laatste ontwikkelingen en technologietrends en probeer, door de waan van de dag heen, te zien welke ontwikkelingen onze samenleving, de leefomgeving en de manier van zakendoen blijvend zullen gaan veranderen. Dat betekent ook goed kijken naar zwakke signalen. Op basis van deze ontwikkelingen werk ik toekomstscenario’s en toekomstbeelden die helpen om de toekomst voorstelbaar te maken en er relevante lessen uit te halen.

Lees hier mijn recente artikelen over de nieuwste ontwikkelingen

Drie tijdhorizons: heden en toekomst verbonden

De toekomst laat zich niet voorspellen maar door trends te analyseren en goed te kijken naar nieuwe opkomende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen kan deze wel voorstelbaar gemaakt worden. Deze toekomstbeelden kunnen relevante nieuwe kansen en dilemma’s blootleggen waar men nu al rekening mee moet gaan houden. Bij elke tijdhorizon hoort een andere aanpak, zoals het onderstaande schema weergeeft. De drie horizons liggen in elkaars verlengde en vullen elkaar aan.

3-horizons
Drie horizon model voor toekomstverkennen [uit: Samen slimmer. M Kreijveld, 2012]

Megatrends

In de onderstaande presentatie heb ik de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren op een rij gezet, zoals 3D-printing, kunstmatige intelligentie, Internet of Things en synthetische biologie. Deze trends worden diepergaand beschreven in mijn trendboek Samen slimmer. Hierin vind je ook enkele aansprekende toekomstbeelden over de toekomst van de zorg, innovatie en de stad.

Scenario’s: maatschappelijke impact

Hoe technologische ontwikkelingen uitpakken wordt voor een belangrijk deel bepaald door de sociale en economische omgeving: de manier waarop bedrijven, burgers en overheden technologie ontwerpen, toepassen en gebruiken. Deze factoren zijn in toenemende mate met elkaar verbonden: het ontwerp van de technologie programmeert de sociale en economische verhoudingen (bijv. welke partijen toegang krijgen en niet), en de maatschappelijke context bepaalt hoe technologie wordt ingezet en vormgegeven.

Forecasting technieken

De toekomst voorspellen met de prediction markets en de blockchain-technologie: Lees hier mijn artikel: De toekomst voorspellen met de blockchain

Foto: CC-BY: Bueno Notize