Voortdurend volg ik de nieuwe ontwikkelingen en identificeer ik opkomende trends. Op basis daarvan ontwikkel in aansprekende toekomstbeelden en maak ik scenario’s die helpen grip te krijgen op deze ontwikkelingen.

Voor diverse opdrachtgevers ontwikkelde ik toekomstbeelden die hen op weg hielp inzicht te krijgen in de betekenis van nieuwe ontwikkelingen op hun organisatie.

Voorbeeldprojecten

Voor de Provincie Zuid-Holland beschreef ik enkele toekomstscenario’s over de maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen als 3D-printing, digitalisering en kunstmatige intelligentie. Door niet alleen de ‘business as usual’ scenario’s te beschrijven maar ook in te gaan op andere scenario’s, verruimde ik de blik van de provincie. Lees verder en download het rapport.

Voor een grote verzekeraar schetste ik de impact van de opkomst van platformen op hun bedrijfsvoering en producten en diensten. Veranderend consumentengedrag en de opkomst van ‘product as a service’ kunnen grote gevolgen hebben voor de verzekeringsmarkt.

Voor de Provincie Brabant bracht ik de circulaire economie in beeld. Ik belichtte de  fundamentele veranderingen en beleidsuitdagingen deze met zich meebrengt. Lees hier het eindresultaat.

Scenario-technieken

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring op gedaan met verschillende methoden om toekomstbeelden te ontwikkelen en scenario’s te maken.

De toekomst laat zich niet voorspellen maar door trends te analyseren en goed te kijken naar nieuwe opkomende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen kan deze wel voorstelbaar gemaakt worden.

Deze toekomstbeelden kunnen relevante nieuwe kansen en dilemma’s blootleggen waar men nu al rekening mee moet gaan houden.

Hoe technologische ontwikkelingen uitpakken wordt voor een belangrijk deel bepaald door de sociale en economische omgeving: de manier waarop bedrijven, burgers en overheden technologie ontwerpen, toepassen en gebruiken. Deze factoren zijn in toenemende mate met elkaar verbonden: het ontwerp van de technologie programmeert de sociale en economische verhoudingen (bijv. welke partijen toegang krijgen en niet), en de maatschappelijke context bepaalt hoe technologie wordt ingezet en vormgegeven.

Tijdhorizons verbinden

Toekomstbeelden zijn zeker geen luchtfietserij. Ze kunnen verbonden worden met het hier en nu.

 

Foto: CC-BY: Bueno Notize