Ik ondersteun organisaties bij het verkennen van de toekomst, het formuleren van een toekomstbestendige strategie en het omgaan met veranderingen en aanpassen aan de digitaliserende wereld.

Bij deze adviezen maak ik gebruik van de uitgebreide kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, onder andere als beleidsadviseur bij de Rijksoverheid, aangevuld met gerichte verdieping via literatuur, interviews en praktijkervaringen.

Deze adviezen kunnen verschillende vormen hebben. Het kan een rapport zijn met een diepgaande analyse die gepresenteerd wordt aan het bestuur, of een kort telefonisch consult zijn waarin ik een kritische reflectie geef op uw businessmodel. Het kan ook coaching en sparring zijn waarbij ik nauw contact met de praktijk en de uitvoerenden blijf meedenken over de implementatie en meehelp aan het voortdurend verbeteren van uw businessmodel.

Voorbeelden

Inmiddels heb ik meer dan twintig organisaties mogen adviseren.

Zo adviseerde ik enkele verzekeraars, banken, gemeenten, en bedrijven uit de tuinbouw en de bouw over hoe ze de kansen zouden kunnen benutten van digitalisering. Na een eerste presentatie en workshop ben ik met enkelen nu in gesprek over hoe zij de nieuwe inzichten in de praktijk kunnen brengen. Ik denk mee en help mee bij het ontwikkelen van een pilotproject of prototype en de begeleiding hiervan.

Met een startup uit de deeleconomie maakte ik een kritische doorlichting van hun businessmodel in relatie tot de opkomende ontwikkelingen. Dit werd onderdeel van hun meerjarenstrategie.

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bracht ik de beleidsuitdagingen in kaart van de digitale infrastructuren op het gebied van data, sensoren, energie en bouwen, in de smart city van morgen. Dit vormde een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie. Meer hierover kunt u hier lezen.

Ik werkte mee aan een advies voor de Provincie Brabant over het nieuwe generatie innovatiebeleid. Innovatie vindt steeds meer plaats buiten de gesloten laboratoria van hightechbedrijven maar in living labs in de stad, met betrokkenheid van burgers en consumenten. Ik maakte een analyse van de belangrijkste trends op het gebied van innovatie en adviseerde de provincie wat deze ontwikkelingen betekenen voor het innovatiebeleid. Lees meer via deze link.

Diverse regionale en nationale overheden help ik om te invloed van digitalisering te begrijpen op hun manier van (samen)werken met andere onderdelen en externe partijen. Hoe kunnen beleid en uitvoering van elkaar profiteren en gebruikmaken van de data die verzameld worden?

Verder praten

Wilt u advies over de toekomst van uw organisatie? Of een doorlichting van uw business strategie en advies hoe het beste kunt inspelen op de internationale ontwikkelingen en opkomende concurrentie, al dan niet in de vorm van scenario’s?

Of wilt u weten hoe u als organisatie meer gebruik kunt maken van de inbreng van uw klanten en consumenten? En hoe u samenwerking met partners vorm kunt geven via platformen? Of wilt u gewoon eens sparren over hoe ik tegen uw organisatie aankijk? Neem ook dan contact met me op.

Credits afbeelding: CC:BY-NC-ND Phil Romans via Flickr