Regelmatig geef ik inspirerende lezingen, workshops en masterclasses. Deze geven inzicht in nieuwe technologische en maatschappelijke trends, houden het publiek een kritische spiegel voor of geven stof tot nadenken. Ze kunnen gevolgd worden door een paneldiscussie of workshop waarin u zelf aan de slag gaat. Soms neem ik ook de rol van dagvoorzitter of discussieleider op me.

Zo leidde ik afgelopen najaar een ‘Lagerhuis’-discussie over de toekomst van privacy tijdens de Nationale dag van de Privacy en Vertrouwensfuncties, georganiseerd door de Rijksoverheid.

Hieronder een greep uit mijn optredens die een idee geven van mogelijke onderwerpen. Een presentatie is altijd maatwerk en wordt in overleg zo goed mogelijk afgestemd op het beoogde publiek.

Wat betekent digitalisering voor uw organisatie?

Diverse bedrijven en branches worstelen met de vraag wat digitalisering voor hen gaat betekenen. Ik vertel wat de ontwikkelingen inhouden, wat platformen en ecosystemen zijn en wat inpluggen betekent; hoe machtsverhoudingen tussen spelers kunnen veranderen en wat de uitdagingen van het nieuwe samenwerken zijn. Wat is de deeleconomie precies en wat zou mijn organisatie hiermee kunnen?

De kracht van platformen, op weg naar een plug&play-organisatie

Naast een algemene introductie over de principes van de digitale economie ga (ik indien gewenst) ook dieper in op de achterliggende ontwerp-principes: hoe bouw je een platform, hoe ontwikkel je een ecosysteem en wat zijn API’s? Hoe schaal je vervolgens op en houd je je platform op koers? Wat kunt u leren van winnaars in de digitale wereld? Welke strategieën hanteren zij en hoe kunt u deze toepassen in uw eigen organisatie en sector? Hoe kun je de mogelijkheden van de deeleconomie beter benutten en gebruikers meer betrekken bij innovaties?

Ik gaf diverse Masterclasses hierover voor o.a. banken en verzekeraars, de tuinbouw- en sierteeltsector, brancheorganisaties, adviesbureaus en overheden. Daarnaast doceer ik er regelmatig over bij opleidingsinstituten SIOO, Nyenrode (Executive MBA) en Erasmus Universiteit.

Voor wie gericht aan de slag wil met het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden gebruikmakend van de mogelijkheden van digitalisering, ontwikkelde ik de Masterclass Plug&play-organisatie. Deze bestaat uit een combinatie van lezingen en workshops en coaching bij implementatie – op maat samengesteld in overleg met u.

Techtrends en de impact van blockchain, big data, internet of things en kunstmatige intelligentie

In deze presentatie krijgt u een overzicht van de belangrijkste megatrends zoals 3D-printing, sensoren, gentechnologie, kunstmatige intelligentie en robotica, circulaire economie. Ik laat zien wat de mogelijke gevolgen van deze trends voor uw organisatie, uw bedrijfsvoering, uw strategie of voor de samenleving als geheel. Bepaalde ontwikkelingen versterken elkaar en kunnen een exponentiële ontwikkeling doormaken. Bekende Hollywood-films en toekomstbeelden geven ons een voorproefje van de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen en houden ons een spiegel voor.

Ik ga in op vragen als: Hoe kunt u inspelen op deze ontwikkelingen? Hoe ontwikkelt u een toekomstbestendige organisatie?

Zie hieronder een algemene presentatie over techtrends. Voor enkele opdrachtgevers (investeringsmaatschappijen en een universiteit) ging ik met voorbeelden en analyses dieper in op de impact van de blockchain en van kunstmatige intelligentie op organisaties van de toekomst.

Smart cities en de digitale infrastructuur van de toekomst

Bij diverse gemeenten, provincies, ministeries en organisaties als Platform 31 en Digitale Stedenagenda, geef ik regelmatig presentaties over de de opkomst en impact van smart cities.

Hoe zien deze slimme steden eruit en hoe kunnen ze helpen om de stad beter te besturen en klimaatdoelen te realiseren? Welke nieuwe technologieën en digitale infrastructuren spelen een rol in de steden van de toekomst? Tegelijkertijd leveren ze nieuwe dilemma’s op zoals privacy en data-eigenaarschap. Ik laat zien hoe smart cities zodanig vormgegeven kunnen worden dat burgers meer kunnen participeren in de inrichting van hun eigen stad of wijk.

Wisdom of crowds: de kracht van samenwerken

Een zwerm vogels die samen de oceaan oversteken, een groep mieren die een hele kolonie bouwt, samenwerkende dolfijnen die scholen vissen naar elkaar toe drijven. Talloze inspirerende metaforen laten zien wat de kracht van samenwerken is. In deze presentatie laat ik zien hoe groepen en organisaties slimmer kunnen zijn dan hun slimste individu en hoe ze meer kunnen bereiken. Door slim samenwerken, een goede besluitvorming en voldoende ruimte voor diversiteit.

Aan een vereniging van notarissen en een van artsen liet ik zien hoe digitale technieken en Big Data nieuwe mogelijkheden geven voor samenwerking tussen vele gespecialiseerde individuen. Hierdoor kunnen zij als een slimme ‘zwerm’ dynamisch inspelen op veranderingen en hoe ze samen net zo sterk kunnen zijn als grote organisaties. Binnen de zwerm spelen coördinatie en kennisuitwisseling een belangrijke rol. Platformen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

[presentatie invoegen]

Met behulp van blockchain-technologie en zogeheten prediction markets kunnen groepen onafhankelijke consumenten en medewerkers voorspellingen doen en inschattingen maken over de toekomst van een organisatie of ontwikkeling. Dat is met name interessant bij het bepalen van de koers of strategie van een organisatie, het doen van investeringen en beleggingen. In mijn presentatie voor vakgenoten liet ik zien hoe dit werkt en wat hiervan de mogelijkheden zijn.

Sociale media: een bron van informatie

We tweeten, liken, appen en snappen wat af. Op het eerste gezicht lijkt dit niet meer te zijn dan bont gekakel. In deze presentatie laat ik zien hoe uit de veelheid van losse berichten ‘wijsheid’ en inzichten gehaald kunnen worden. En hoe daarmee de veiligheid in de stad kan worden vergroot bijvoorbeeld door de stroom mensen door de stad te sturen (crowd control).

Sociale media monitoring kan een nieuwe vorm van opiniepeilen zijn die een live beeld geven van de meningen en sentimenten in de stad. Wat betekent dit voor de politici en bestuurders? Hoe kunnen bedrijven sociale media inzetten om hun producten en diensten te verbeteren?

Uitgelichte afbeelding luisterend publiek: CC: BY SA Sebastiaan ter Burg via flickr.com