Regelmatig geef ik inspirerende lezingen, workshops en masterclasses. Deze geven inzicht in nieuwe technologische en maatschappelijke trends, houden het publiek een kritische spiegel voor of geven stof tot nadenken. Ze kunnen gevolgd worden door een paneldiscussie of workshop waarin u zelf aan de slag gaat. Soms neem ik ook de rol van dagvoorzitter of discussieleider op me.

Zo leidde ik afgelopen najaar een ‘Lagerhuis’-discussie over de toekomst van privacy tijdens de Nationale dag van de Privacy en Vertrouwensfuncties, georganiseerd door de Rijksoverheid.

Hieronder een greep uit mijn optredens die een idee geven van mogelijke onderwerpen. Een presentatie is altijd maatwerk en wordt in overleg zo goed mogelijk afgestemd op het beoogde publiek.

Wat betekent de digitale disruptie voor uw organisatie?

Diverse bedrijven en branches worstelen met de vraag wat digitalisering voor hen gaat betekenen. Ik vertel wat de ontwikkelingen inhouden, wat platformen en ecosystemen zijn en wat inpluggen betekent; hoe machtsverhoudingen tussen spelers kunnen veranderen en wat de uitdagingen van het nieuwe samenwerken zijn. Wat is de deeleconomie precies en wat zou mijn organisatie hiermee kunnen?

De kracht van platformen, op weg naar een plug&play-organisatie

Naast een algemene introductie over de principes van de digitale economie ga ik indien gewenst ook dieper in op de achterliggende ontwerpprincipes: hoe bouw je een platform, hoe ontwikkel je een ecosysteem en API’s? Hoe schaal je vervolgens op en houd je je platform op koers? Wat kunt u leren van winnaars in de digitale wereld? Welke strategieën hanteren zij en hoe kunt u deze toepassen in uw eigen organisatie en sector? Hoe kun je de mogelijkheden van de deeleconomie beter benutten en gebruikers meer betrekken bij innovaties?

Ik gaf deze presentatie voor meerdere banken en verzekeraars, de tuinbouw- en sierteeltsector, brancheorganisaties, adviesbureaus en overheden. Daarnaast doceerde ik erover bij opleidingsinstituten SIOO, Nyenrode (Executive MBA) en Erasmus Universiteit.

Voor wie gericht aan de slag wil met het ontwikkelen van digitale samenwerkingsverbanden en nieuwe projecten, ontwikkelde ik de Masterclass Plug&play-organisatie, deze bestaat uit een combinatie van lezingen en workshops en coaching bij implementatie.

 

Smart cities en de digitale infrastructuur van de toekomst

Bij diverse gemeenten, provincies, ministeries en organisaties als Platform 31 en Digitale Stedenagenda, geef ik regelmatig presentaties over de de opkomst en impact van smart cities.

Hoe zien deze slimme steden eruit en hoe kunnen ze helpen om de stad beter te besturen en klimaatdoelen te realiseren? Welke nieuwe technologieën en digitale infrastructuren spelen een rol in de steden van de toekomst? Tegelijkertijd leveren ze nieuwe dilemma’s op zoals privacy en data-eigenaarschap. Ik laat zien hoe smart cities zodanig vormgegeven kunnen worden dat burgers meer kunnen participeren in de inrichting van hun eigen stad of wijk.

Techtrends en de samenleving

In deze presentatie krijgt u in vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste megatrends zoals 3D-printing, sensoren, gentechnologie, kunstmatige intelligentie en robotica, circulaire economie. Daarbij geef ik ook een indruk van de mogelijke gevolgen van deze trends, soms aan de hand van enkele bekende Hollywood-films die ons een blik in de toekomst geven en ons een spiegel voorhouden. Bepaalde ontwikkelingen versterken elkaar en kunnen een exponentiële ontwikkeling doormaken. Wat is wenselijk en wat niet? Hoe kunnen we samen een betere toekomst ontwerpen? Tenslotte reflecteer ik op de vraag: wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw organisatie en u individueel?

Sociale media: een bron van informatie

We tweeten, liken, appen en snappen wat af. Op het eerste gezicht lijkt dit niet meer te zijn dan bont gekakel. In deze presentatie laat ik zien hoe uit de veelheid van losse berichten ‘wijsheid’ en inzichten gehaald kunnen worden. En hoe daarmee de veiligheid in de stad kan worden vergroot bijvoorbeeld door de stroom mensen door de stad te sturen (crowd control).

Sociale media monitoring kan een nieuwe vorm van opiniepeilen zijn die een live beeld geven van de meningen en sentimenten in de stad. Wat betekent dit voor de politici en bestuurders? Hoe kunnen bedrijven sociale media inzetten om hun producten en diensten te verbeteren?

Wisdom of crowds: wijsheid uit de massa?

Het aantal knikkers in een pot, de zaal als hulplijn bij Weekend Miljonairs, op allerlei manieren beschikt de ‘crowd’ over kennis en wijsheid. In het tijdperk van internet en Big Data krijgt deze ‘wisdom of crowds’ een hele nieuwe dimensie. In deze presentatie laat ik zien hoe deze eruit gehaald kunnen worden. En hoe hiermee nieuwe strategie- en scenario-gereedschappen ontwikkeld worden die bedrijven en overheden helpen om inzicht te krijgen en betere strategische keuzes te maken.

Aan mijn collega-toekomstverkenners presenteerde ik een nieuwe tool die ontwikkeld wordt, waarbij gebruik gemaakt wordt van de blockchain. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van deze ‘tool’?

Uitgelichte afbeelding luisterend publiek: CC: BY SA Sebastiaan ter Burg via flickr.com