Regelmatig geeft ik als (keynote) spreker en (gast)docent inspirerende en enthousiasmerende lezingen, workshops en masterclasses. Deze geven inzicht in nieuwe technologische en maatschappelijke trends, houden het publiek een kritische spiegel voor of geven stof tot nadenken.

Ze kunnen gevolgd worden door een paneldiscussie of workshop waarin interactief aan de slag gegaan wordt. Soms neem ik ook de rol van dagvoorzitter of discussieleider op me.

Hieronder een greep uit mijn optredens die een idee geeft van mogelijke onderwerpen. Een presentatie is echter altijd maatwerk en wordt in overleg zo goed mogelijk afgestemd op het beoogde publiek.

Voorbeelden

Wat betekent de digitale disruptie voor uw organisatie?

Digitalisering heeft grote gevolgen voor vrijwel elke bedrijfstak, sector of markt. Markten convergeren, verdienmodellen veranderen en in veel gevallen zullen spelers te maken krijgen met nieuwe samenwerkingsverbanden. Welke ontwikkelingen spelen er, welke impact kunnen ze hebben? Wat betekent dit voor uw bedrijfstak?

Zo gaf ik presentaties voor banken en verzekeraars, de tuinbouw- en sierteeltsector, brancheorganisaties, adviesbureaus en overheden.

De kracht van platformen, op weg naar een plug&play-organisatie

Hoe kunnen organisaties omgaan met de mogelijkheden die digitalisering biedt? Wat zijn de principes en bouwstenen van de platformeconomie? Hoe bouw je een platform, hoe start je, schaal je op en versnel je?

Wat kunt u leren van winnaars in de digitale wereld? Welke strategieën hanteren zij en hoe kunt u deze toepassen in uw eigen organisatie en sector? Hoe kun je de mogelijkheden van de deeleconomie beter benutten en gebruikers meer betrekken bij innovaties.

Hoe wordt u een digitaal wendbare organisatie die gemakkelijk kan samenwerken met andere, en die de bouwstenen van de digitale wereld in de vingers heeft? Kortom: hoe wordt u een plug&play-organisatie.

Smart cities en de digitale infrastructuur van de toekomst

Hoe ziet de toekomst van onze leefomgeving eruit? Wat zijn smart cities? Hoe zien de  telecom-, energie en andere netwerken en digitale infrastructuren in de stad van de toekomst eruit die de basis vormen voor talloze nieuwe diensten? Hoe kunnen steden gezonder en duurzamer worden? Hoe kunnen steden participatiever worden en burgers meer mee laten doen? Op weg naar een cocreatie van de stad.

Techtrends en digitalisering van de samenleving

Wat is de mogelijke economische en maatschappelijke impact van nieuwe ontwikkelingen als 3D-printing, sensoren, kunstmatige intelligentie en robotica, circulaire economie? Welke maatschappelijke dilemma’s levert dat op? Welke spiegel houden (science fiction) films en andere toekomstbeelden ons voor? Hoe kunnen we samen een betere toekomst ontwerpen?

 

Wijsheid uit sociale media?

We tweeten, liken, appen en snappen wat af. Hoe kunnen uit de veelheid van losse berichten ‘wijsheid’ en inzichten gehaald worden? Hoe kan hiermee de veiligheid in de stad worden vergroot, de stroom mensen door de stad gestuurd (crowd control)?

Sociale media monitoring kan een nieuwe vorm van opiniepeilen zijn die een live beeld geven van de meningen en sentimenten in de stad. Wat betekent dit voor de politici en bestuurders?

Hoe kan kennis en wijsheid gehaald worden uit de vele informatiebronnen die ons tegenwoordig ter beschikking staan? Hoe bestrijd je nep-nieuws? Hoe kan dit gebruikt worden om Big Data te filteren, strategische keuzes te maken en wellicht de toekomst te voorspellen? Welke strategie- en scenatio-gereedschappen kunnen hiermee ontwikkeld worden?

Uitgelichte afbeelding: CC: BY SA Sebastiaan ter Burg via flickr.com