Mijn diensten bestrijken een heel spectrum van inspireren, duiden door lezingen en achtergrondanalyses en sectorstudies, aangevuld met scenario’s.

Daarnaast help ik organisaties op weg met adviezen op maat al dan niet aangevuld met workshops waarbij u zelf aan de slag gaat. Ook bij de implementatie blijf ik graag meedenken over het op koers brengen en houden van uw organisatie.

Je kunt me ook benaderen voor een 1 op 1 consult over wat de platformeconomie en deeleconomie voor jou en je organisatie kunnen betekenen of het doorlichten van je businessplan.

Zie hieronder meer informatie per dienst.

Ik heb gewerkt voor diverse overheden, bedrijven en kennisinstellingen, zoals: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Achmea, Vereniging voor Arts en Auto, Provincie Noord-Brabant, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, ABN AMRO, Provincie Zuid-Holland, Platform 31, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken, Orde van Organisatieadviseurs, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Digitale Steden Agenda, Platform 31, Nationale Nederlanden, Openbaar Lichaam Bonaire, Provincie Limburg.