Sociale media als platformen van politiek en cultureel burgerschap

In het tijdschrift ‘Onderzoek uitgelicht’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei schreef UvA-onderzoeker nieuwe media en cultuur Thomas Poell in 2012 een artikel over het gebruik van sociale media om culturele en politieke interactie te stimuleren zoals de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Op basis van mijn boek ’Veel gekwetter, weinig wol‘ en het SCP rapport … Lees verder Sociale media als platformen van politiek en cultureel burgerschap

Politiek onbereikbaar in cyberspace

Sociale media lijken aan te slaan als nieuwe manier om politiek actief te zijn. Zowel politici als burgers proberen via Twitter, Hyves of Facebook elkaars aandacht te trekken voor hun politieke standpunten. Maar heeft dat wel effect? Er bestaan inmiddels duizenden communities op Hyves en Facebook waar burgers samenkomen om te praten of hun onvrede te uiten over een bepaald onderwerp. … Lees verder Politiek onbereikbaar in cyberspace

ICT had de eurocrisis niet kunnen voorkomen

De ontwikkelingen op het gebied van internet en sociale media hebben de mogelijkheden voor burgers om te participeren in onder andere het bestuur en de inrichting van hun stad vergroot. Velen verwachten of hopen dat burgers deze nieuwe mogelijkheden meteen zullen gebruiken om meer te gaan participeren. In de Volkskrant van 26 november 2011 beweren … Lees verder ICT had de eurocrisis niet kunnen voorkomen

Met een tweet bereik je Henk en Ingrid niet

Twitter leek het tovermiddel om de kloof tussen burger en politiek te dichten. Maar het is mailen met de eigen achterban. Sinds de campagne van Barack Obama in 2008 staan sociale media hoog op de agenda bij vrijwel iedere politicus. Obama mobiliseerde via de sociale media honderdduizenden burgers om campagne te voeren. Toen hij vervolgens … Lees verder Met een tweet bereik je Henk en Ingrid niet

Facebook: veel gekwetter, weinig wol

Sociale media staan symbool voor democratische strijd, maar mobiliseren de massa niet. Sociale media zijn aan een enorme opmars bezig en komen steeds vaker in het nieuws. Adviseurs, onderzoekers en andere deskundigen schrijven regelmatig grote effecten toe aan het gebruik van diensten als Facebook en Twitter. Velen zijn enthousiast over het mobiliserende vermogen van sociale … Lees verder Facebook: veel gekwetter, weinig wol

Waarom een boek ‘Veel gekwetter, weinig wol’?

De afgelopen weken is ons boek 'Veel gekwetter, weinig wol' (hier te bestellen) meerdere malen in de media terecht gekomen (zie onderaan dit artikel een overzicht). Op basis van de eerste reacties die we hebben gekregen, leek het ons goed om onze motivatie bij het boek aan te geven. Lees hier meer over het boek. Onze motivatie … Lees verder Waarom een boek ‘Veel gekwetter, weinig wol’?

Politiek gekwetter is overgewaardeerd

door Pieter Horstman, DePers Politici begeven zich al jaren fervent op het pad van de sociale media. Alleen al op Twitter zijn op dit moment ruim honderd Tweede Kamerleden actief. Ook op Hyves, Facebook en allerlei andere sociale netwerksites struikel je over politici. Chris Aalberts (@ChrisAalberts) en Maurits Kreijveld (@wisdomofcrowd) schreven er het boek ‘Veel Gekwetter, Weinig Wol’ over. Echt enthousiast zijn de twee in hun … Lees verder Politiek gekwetter is overgewaardeerd

Politicus, houd zelf de touwtjes in handen op sociale media

Hoewel politici volop actief zijn op sociale media zoals Hyves en Twitter, is het een illusie dat zij zo beter naar burgers kunnen luisteren, schrijven Maurits Kreijveld en Chris Aalberts. Politici kunnen zich beter richten op de meningen en gevoelens achter de berichten van burgers en zelf een leidende positie innemen. Sociale media zoals Hyves, … Lees verder Politicus, houd zelf de touwtjes in handen op sociale media

Sociale media: iedereen roept, niemand luistert

Welke waarde hebben sociale media als Twitter, Facebook en Hyves voor de politiek, de overheid en de journalistiek? De afgelopen jaren hebben grote groepen journalisten, experts, adviseurs en goeroe’s steeds weer hetzelfde verhaal verteld: sociale media zijn dé nieuwe manier om met allerlei doelgroepen in contact te komen, om een beter beeld te krijgen van … Lees verder Sociale media: iedereen roept, niemand luistert

Sociale media betrekken burgers niet bij de politiek

Verkiezingscampagnes maken steeds meer gebruik van sociale media als Hyves, Twitter en Facebook. Pleitbezorgers van sociale media suggereren dat dit dé manier is om burgers bij de politiek te betrekken, hen over de aankomende verkiezingen te informeren en hen te stimuleren de gang naar de stembus te maken. Zouden sociale media daadwerkelijk effectief zijn om … Lees verder Sociale media betrekken burgers niet bij de politiek