Organisaties hebben te weinig aandacht voor open data

Als organisaties niet goed letten op de toegankelijkheid van data die gebruikt en verzameld worden door henzelf en concurrenten dan komen op den duur innovatie en de open samenleving in het gedrang. Data kunnen dan in handen komen van een kleine groep grote bedrijven en niet langer toegankelijk zijn voor kleine bedrijven, burgers en de overheid.

Dit hangt nauw samen met de olievlekwerking van datasets en dataplatformen, die ervoor zorgt dat data steeds grotere reikwijdte krijgen. Hiermee gaan datasets op den duur het terrein van andere ondernemers, burgers en de overheid zelf gaan raken. Dit effect kan op korte termijn nog klein lijken maar razendsnel groeien. Data worden steeds belangrijker en krijgen steeds meer waarde krijgen naarmate er meer van verzameld en gecombineerd wordt.

Daarom is het van groot maatschappelijk belang dat data toegankelijk blijven zodat andere partijen er gebruik van kunnen maken en mee kunnen innoveren. Overheden kunnen hierin een rol spelen door open data te gebruiken en toegankelijkheid als voorwaarde op te nemen in de projecten die overheden financieren.

Lees hieronder het essay uit Binnenlands Bestuur (editie 14, 2022) met een verdere toelichting en onderbouwing. Dit essay is tot stand gekomen in samenwerking met BrabantAdvies. Ik was vorig jaar betrokken bij hun advies over Dataplatforms.