Advies: Dataplatforms: voedingsbodem voor morgen

Wat betekent de opkomst van dataplatforms voor de provincie?

Hoe kan de provincie inspelen op deze ontwikkelingen en zo de kansen benutten?

Welke sturingsvragen leveren dataplatforms op voor de provincie?

In het adviesrapport ‘Dataplatforms: de voedingsbodem voor morgen’ gaat de provinciale adviesraad BrabantAdvies in op deze vragen. Ik leverde een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het rapport.

Download het rapport via deze link

Aanbevelingen

  1. Zorg voor bewustwording van de impact van dataplatforms en hun dynamiek bij alle Brabantse stakeholders.
  2. Ontwikkel een samenhangende evoluerende agenda op data-infrastructuur en dataplatforms.
  3. Werk aan een vruchtbare Brabantse voedingsbodem.
  4. Bouw toekomstige toegang in!
  5. Ga leren sturen met dataplatforms door te experimenteren.

De opkomst van dataplatforms

Als gevolg van digitalisering zijn dataplatforms bezig aan een snelle opmars in vrijwel alle maatschappelijke domeinen. Dataplatforms zijn organisatievormen en verdienmodellen rondom een dataverzameling of data-infrastructuur zoals een datanetwerk. Rond dataplatforms werken kunnen meerdere partijen samenwerken door data uit te wisselen.

Platformen hebben een eigen dynamiek. Ze kunnen snel kunnen groeien, verbreden of veranderen. Hierdoor ontstaat een olievlekwerking waardoor dataplatforms grote invloed hebben op ondernemen, samenwerken en besturen in de provincie. Ze kunnen innovaties versnellen maar beïnvloeden tegelijkertijd ook het innovatieklimaat. Ze kunnen echter ook leiden tot ongelijke toegang tot diensten en markten en tot uitholling van publieke waarden.

Platformen voor maatschappelijke uitdagingen

Complexe transities zoals de energie-, en zorgtransitie vragen om domeinoverstijgende samenwerking. Dataplatforms die partijen en data verbinden en nieuwe diensten ontwikkelen, kunnen dit versnellen. Zij kunnen een spilfunctie vervullen bij cross-sectorale uitdagingen zoals circulair bouwen, duurzame mobiliteit en de energietransitie. Verschillende spelers kunnen dan gericht werken aan gemeenschappelijke doelen die vertaald worden naar datasets en normen. Dataplatforms kunnen de provincie dus ondersteunen om effectiever beleid te realiseren.

Het advies bespreekt diverse Brabantse voorbeelden van dataplatforms.

Lees meer via de website van BrabantAdvies