Boer heeft nieuw verdienmodel nodig, geen stikstofinstallatie

Boeren protesteerden de afgelopen weken: ze willen van hun slechte imago af en voorkomen dat de veestapel gehalveerd wordt. Toch staat de boer steeds meer onder druk vanwege de milieubelasting (broeikasgassen, fijnstof en stikstof, de daling van de bodem,  mogelijke uitbraak van dierenziekten, die kunnen overslaan naar mensen zoals Q-koorts). Dit alles zorgt voor een groeiende maatschappelijke weerstand tegen de landbouw en verdere schaalvergroting in de vorm van megastallen, productieflats en megakassen.

Boeren kunnen alleen aan deze negatieve spiraal ontsnappen als ze bereid zijn een omslag te maken: naar een verdienmodel gebaseerd op andere activiteiten, zoals het vermarkten van kennis. Bedrijven in andere sectoren gingen hen voor en hieruit zijn belangrijke lessen te trekken.  Lees verder bij OneWorld.