Betalen in 2030: de portemonnee van de toekomst

Hoe een meervoudig systeem van munten en markten recht kan doen aan verschillende waardesystemen in de samenleving.

Misschien hebben we in de toekomst verschillende soorten geld in onze ‘portemonnee’ die elk bij een andere maatschappelijke waarde hoort met elk zijn eigen ‘markt’. De huidige ontwikkelingen rond loyalty-systemen, CO2-belastingen en crowdfunding kunnen als een voorbode hiervan gezien worden.

Download hier het hele artikel over Ali-coins, Euro’s, Socio-coins en Eco-Coins

De samenleving bestaat uit meer dan alleen economische marktplaatsen waar transacties gedreven worden door rationaliteit en egoïsme, of in economische termen: het streven naar het eigen optimale nut. Juist het investeren in gemeenschapszin en in duurzaamheid kan geholpen worden door nieuwe ‘sociale’ markten te creëren die interacties tussen mensen uitlokken en aanmoedigen waarbij andere psychologische en sociale eigenschappen worden aangesproken.

Kunnen we met nieuwe mogelijkheden zoals de Bitcoin ervoor zorgen dat we als samenleving, als groep burgers tot ‘betere’ markten en daarmee tot een betere samenleving komen? Zouden we onszelf hiermee kunnen ontworstelen aan het huidige financiële systeem dat onduurzaam op schulden is gebaseerd en dat ongelijkheid versterkt?

STT90 Toekomst economie webDit artikel verscheen in de publicatie ‘Bioprinters, grondstofrotondes en brainternet? Hoe wij produceren, consumeren en herverdelen in 2050.’ van Stichting Toekomstbeeld der Techniek. 

 

Dit artikel werd tevens gepubliceerd bij ManagementImpact