Energietransitie en data-platformen

Pasgeleden sprak ik met een nieuw inititief van de netwerkbeheerders in de energiemarkt: Hello Data. Zij willen een belangrijke rol gaan spelen in het beheer van alle data die straks via energiemeters en andere apparatuur zal worden verzameld. Om te zorgen dat je er als consument zeker van kunt zijn dat alle dienstverleners netjes omgaan met je data en je er als gebruiker controle over hebt wie toegang heeft tot welke data.

Wat mij betreft sluit een initiatief als HelloData heel goed aan bij mijn visie op wat de energietransitie echt nodig heeft: een platform voor het beheren en uitwisselen van data.

Lees hier hun verslag van ons gesprek.

Lees meer over mijn visie in ‘Slimme energiemeter? Gemiste kans voor duurzame innovaties?

Energietransitie

We zitten midden in een energietransitie. Wat eens een overzichtelijke geordende energiemarkt was, is nu een dynamische wereld geworden met naast oude spelers ook talloze nieuwe initiatieven zoals kleinschalige energiecoöperaties. Bovendien zitten we midden in een digitalisering waardoor er nieuwe initiatieven ontstaan op de grensvlakken van energie met mobiliteit (o.a. de elektrische auto), energie en gebouwenbeheer (met domotica en zorgdiensten).

Met data meer grip op de leefomgeving?

Lees hier een diepgaande analyse van de ontwikkelingen in de domeinen energie, mobiliteit en wonen/leefomgeving.

De grote uitdaging is om te zorgen dat de grote diversiteit in apparatuur en ontwikkelingen en initiatieven, niet leiden tot wildgroei en kakafonie: maar dat de ontwikkelingen elkaar kunnen versterken, op elkaar kunnen aansluiten en op elkaar kunnen voortbouwen.

Daarom is het belangrijk dat de overheid die een energietransitie wil stimuleren en begeleiden, zorgt dat er een gemeenschappelijke basis is voor al deze ontwikkelingen. Op deze gedeelde basis kunnen dan nieuwe innovaties worden gebouwd door wie dat wil. Het gaat om de generieke energieinfrastructuur van morgen.

Op weg naar de circulaire economie

Lees hier mijn analyse over de impact van de circulaire economie op de leefomgeving en de strategische vragen die dat oplevert.