Energietransitie en data-platformen

Pasgeleden sprak ik met een nieuw inititief Hello Data. Zij willen een belangrijke rol gaan spelen in het beheer van alle data die straks via energiemeters en andere apparatuur zal worden verzameld. Om te zorgen dat je er als consument zeker van kunt zijn dat alle dienstverleners netjes omgaan met je data en je er als gebruiker controle over hebt wie toegang heeft tot welke data.

Wat mij betreft sluit een initiatief als HelloData heel goed aan bij mijn visie op wat de energietransitie echt nodig heeft: een platform voor het beheren en uitwisselen van data.

Lees hier hun verslag van ons gesprek.

Lees meer over mijn visie in ‘Slimme energiemeter? Gemiste kans voor duurzame innovaties?

Energietransitie

We zitten midden in een energietransitie. Wat eens een overzichtelijke geordende energiemarkt was, is nu een dynamische wereld geworden met naast oude spelers ook talloze nieuwe initiatieven zoals kleinschalige energiecoöperaties.
Lees meer over deze ontwikkelingen in hoofdstuk 1 van mijn boek ‘De kracht van platformen‘.

Essay_digitalisering_next_gen_infra_-_M_Kreijveld_pdf__pagina_1_van_63_Bovendien opstaan er nieuwe initiatieven op de grensvlakken van energie met mobiliteit (o.a. de elektrische auto), energie en gebouwenbeheer (met domotica en zorgdiensten).
Lees meer hierover in mijn analyse: Meer grip op de leefomgeving.

De grote uitdaging is om te zorgen dat de grote diversiteit in apparatuur en ontwikkelingen en initiatieven, niet leiden tot wildgroei en kakafonie: maar dat de ontwikkelingen elkaar kunnen versterken, op elkaar kunnen aansluiten en op elkaar kunnen voortbouwen.

Daarom is het belangrijk dat de overheid die een energietransitie wil stimuleren en begeleiden, zorgt dat er een gemeenschappelijke basis is voor al deze ontwikkelingen. Op deze gedeelde basis kunnen dan nieuwe innovaties worden gebouwd door wie dat wil. Het gaat om de generieke energieinfrastructuur van morgen.

Lees hier mijn analyse over De circulaire stadBrabant Circulair