Meer grip op de leefomgeving

Hoe kan ‘de slimme stad’ overheden en burgers meer grip geven op de inrichting van hun leefomgeving?

Essay_digitalisering_next_gen_infra_-_M_Kreijveld_pdf__pagina_1_van_63_De leefomgeving staat aan de vooravond van mogelijk grote veranderingen als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen en de uitrol van nieuwe generatie infrastructuren op het gebied van mobiliteit, energie, gebouwenbeheer en het bestuur van steden (smart cities). Deze nieuwe digitale infrastructuren zullen de basis vormen voor vele toekomstige publieke en private diensten. Ze zullen tevens bepalen hoe hoe burgers, bedrijven en overheden in de toekomst zullen kunnen samenwerken.

Voor het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, dat in afstemming met andere departementen de Nationale Omgevingsvisie voorbereid, bracht ik de kansen en dilemma’s in kaart die deze ontwikkelingen opleveren voor overheden.

Deze analyse en advies werd een bouwsteen van en bijlage bij de Brief die de Minister aan de Tweede Kamer stuurde over de Omgevingsvisie.

Het essay ‘Meer grip op de leefomgeving’ kan worden gedownload via deze link (of klik op de afbeelding hierboven).

Inhoud

De volgende domeinen worden erin geschreven:

  • data en connectiviteit: een bijlage over de lessen die geleerd kunnen worden uit de telecomwereld, die voorop loopt in de ontwikkelingen en die ook gereguleerd wordt door de overheid
  • slimme mobiliteit: op weg naar een doorstromend Nederland
  • slim(me ge)bouwen: adaptief gebruik van de omgeving door betere ketensamenwerking
  • slimme energie-netwerken: samenhang in de lappendeken
  • slim bestuur: ruimte voor burgerparticipatie

Voor elk domein worden de grote veranderingen geschetst die aanstaande zijn: door nieuwe technologische ontwikkelingen convergeren markten en ontstaan, over grenzen van huidige sectoren en instituties heen, nieuwe samenwerkingsverbanden.

Advies

De analyse van deze domeinen leidt uiteindelijk tot een aantal conclusies over de nieuwe rollen voor de overheid:

  • ambities en doelen formuleren, stakeholders faciliteren
  • zelf investeren of aan de markt laten?
  • markttoezicht nieuwe stijl
  • borging van maatschappelijke waarden
  • flexibel en adaptief beleid

Foto: screenshot interactieve kaart Amsterdam. Bron: Waag Societ, zie http://code.waag.org/buildings/