Verkenning ‘Op weg naar de circulaire stad’

Bij de denktank van de Provincie Noord-Brabant, BrabantKennis, bracht ik de verschillende dimensies van de circulaire economie in kaart en de belangrijkste beleidsuitdagingen om van Brabant een duurzame metropool te maken. De uitkomsten van mij analyse en de bijbehorende adviezen worden beschreven in het paper ‘Op weg naar een circulaire stad’.

Dit paper is ook bedoeld als inspiratie en om bij te dragen aan een aansprekend en bezielend verhaal dat nodig is om alle betrokken mee te nemen in de energietransitie en ze een wekend perspectief te bieden.

maurits_kreijveld_-_brabant_op_weg_naar_circulair_web__pagina_1_van_26_

Circulaire economie

De circulaire economie gaat een grote invloed hebben op de manier waarop we processen in onze samenleving organiseren. Naast nieuwe duurzame technologieën zijn ook nieuwe samenwerkingsverbanden nodig tussen bedrijven, overheden en burgers. Daarbij komen nieuwe verdien- en financieringsmodellen die het mogelijk maken om meerjarige investeringen terug te verdienen.

Elementen uit het essay:

 1. Circulaire steden moeten breder kijken dan energiebesparing.
  Een circulaire stad is slim, zelfvoorzienend, economisch duurzaam, participatief (inclusief) en gezond.
 2. Duurzame innovaties vragen om nieuwe samenwerkingsverbanden.
  Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers, rond maatschappelijke thema’s.
 3. Einde van het ‘industriële’ tijdperk maakt de stad tot platform.
  Op allerlei plaatsen gebeurt wat, er is een toenemende roep om coördinatie door de overheid om te zorgen dat initiatieven elkaar aanvullen en versterken.
 4. Zonder platformen geen circulaire stad
  Om die samenwerkingsverbanden te ondersteunen en coördineren kunnen platformen een belangrijke rol spelen.