Op weg naar de circulaire stad

De circulaire economie gaat een grote invloed hebben op de manier waarop we processen in onze samenleving organiseren. Naast nieuwe duurzame technologieën zijn ook nieuwe samenwerkingsverbanden nodig tussen bedrijven, overheden en burgers. Daarbij komen nieuwe verdien- en financieringsmodellen die het mogelijk maken om meerjarige investeringen terug te verdienen.

Voor de Provincie Noord-Brabant (BrabantKennis) bracht ik de verschillende dimensies van de circulaire economie in kaart en de belangrijkste beleidsuitdagingen om van Brabant een duurzame metropool te maken. De uitkomsten van mij analyse en de bijbehorende adviezen worden beschreven in het onderstaande paper.

Download hier het paper met mijn visie: Op weg naar een circulaire stad.

Ik volg de ontwikkelingen in nieuwe technologieën en onderzoek en verken welke nieuwe samenwerkingsverbanden en verdienmodellen er mogelijk zijn. Hierbij kijk ik nadrukkelijk ook naar de rol die platformen en platform-denken daarbij kunnen spelen.