Big Data: big business en big dilemma’s

Big Data, het verzamelen, verwerken en analyseren van data is een snel groeiende bedrijfstak waar door bedrijven en overheden veel van verwacht wordt. Door gegevens van ons gedrag en onze omgeving te verzamelen kunnen we gezonder gaan leven, steden veiliger worden, en kunnen we gerichtere reclames ontvangen van producten die ons waarschijnlijk interesseren.

VPRO’s Tegenlicht besteedde er twee afleveringen aan en twee debatten in Pakhuis De Zwijger.

Bron voor nieuwe onderzoeksjournalistiek

De eerste aflevering laat zien hoe data-analyses gebruikt kunnen worden bij een nieuwe vorm van onderzoeksjournalistiek. Met intelligente analysetechnieken worden verbanden en patronen gehaald uit grote hoeveelheden, daarmee kan nieuwe informatie boven tafel gehaald worden. Dat maakt nieuwe vormen van journalistiek en ander speurwerk mogelijk. Tegenlicht legt informatie bloot over Shell’s relatie met Iran die het haalt uit gelekte en vrij verkrijgbare informatie op internet.

Data: het nieuwe goud

Diezelfde soort data-analysetechnieken worden ook ingezet door bedrijven als Facebook en Google om ons gericht van reclames te voorzien. Zo ‘weet’ Facebook inmiddels of je homo bent, of moslim, of dat je van chocolade houdt. Datamining-technieken zijn des te spannender nu de hoeveelheid gegevens die over ons worden verzameld groeit en gegevens uit verschillende bronnen kunnen worden gecombineerd. Dat kan ingezet worden door journalisten maar ook door overheden die vroegtijdige oproer willen detecteren. Het kan ook worden ingezet om verbanden tussen levensstijl en gezondheid te ontrafelen.

In de tweede uitzending met als thema: Uw persoonlijke data zijn goud waard, laat Tegenlicht de marketingkant zien van Big Data.

Meer over Big Data en wat die ontwikkeling kan betekenen voor de toekomst van gezondheid, innovatie en democratie, kun je lezen in het boek ‘Samen slimmer’.

Nieuwe dilemma’s van Big Data

Big data lijkt – zeker als je de vele rapporten van ICT-adviesbureaus hierover leest – een wondermiddel te zijn. Toch staat of valt de zin en onzin van big data bij het stellen van de juiste vragen (je moet al een richting hebben waarin je zoekt, weten wat je zoekt) en het verzamelen van betrouwbare informatie. De uiteindelijke uitkomsten van de data-analyses kunnen ons nieuwe inzichten geven maar zullen ons ook confronteren met onzekerheden: de toekomst blijft onvoorspelbaar, harde garanties zijn niet te geven (wat betekent het als de computer aangeeft dat de kans 87% is?). En als we meer ‘weten’ confronteert ons dat ook met nieuwe keuzes, die we misschien niet kunnen of willen maken.

Lees ook mijn blog over het dilemma van big data: Angelina Jolie en het omgaan met onzekerheden in een meetbare wereld.

En lees over mijn visie op de invloed van Big Data in combinatie met andere technieken in: De intelligente omgeving: aanjager van gewenst gedrag?