Overheid moet sturen op sociale media

Vorige week werd tijdens een wervelend Reuring-café de essaybundel ‘Publieke Pioniers. Publieke Pioniers. Inspiratie langs gedurfde wegen.’ gelanceerd en overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk.

Deze bundel is een initiatief van Simône Huijs, strategisch beleidsadviseur bij diverse gemeenten. Ik was als ‘pionier’ betrokken bij de ontwikkeling van de bundel en een van de medeauteurs.

Sturen met sociale media

In mijn essay ‘Sturen met sociale media‘ beschrijf ik hoe sociale media een nieuwe vorm van burgerparticipatie kunnen zijn, hoe de intelligente stad van de toekomst de samenwerking tussen burgers kan bevorderen. En hoe burgers gezamenlijk beslissingen kunnen nemen over complexe vraagstukken en dilemma’s.

Download het essay hier: ‘Sturen met sociale media’

De grote boodschap van mijn essay is dat het hoog tijd is dat er vanuit publieke waarden, van samenbinding en empathie, sturing gegeven gaat worden aan de technologische ontwikkelingen. Dat betekent voor een deel experimenteren om nieuwe concepten uit te proberen. De toekomstvisies in het essay laten zien hoe het ook kan.

“Het ontwerp van ons internet en onze sociale media van de toekomst moet niet worden overgelaten aan alleen de markt en niet als een gegeven beschouwd worden.”

Essaybundel ‘Publieke Pioniers’

Publieke pioniers

In de essaybundel ‘Publieke Pioniers’ vind je persoonlijke verhalen van koplopers en early adaptors, doeners en denkers, binnen de overheid: waar liepen ze tegenaan en wat kregen ze voor elkaar binnen de organisaties waar ze werkzaam waren? En wat kan de bestuurlijke top doen om pionierende ambtenaren de ruimte te geven zodat de overheid kan leren en experimenteren met haar nieuwe rol?

Naast essays, staan in de bundel interviews met smaakmakers uit het openbaar bestuur en de wetenschap en vertegenwoordigers van die ‘kracht van de samenleving’ – pioniers die juist van buiten vertellen hoe zij de rol van de overheid beleven.

Geïnteresseerden kunnen het boek via één van de publieke pioniers bemachtigen. Zie voor meer informatie ook de website van Publieke Pioniers.

Bij de nieuwe overheid gaat het om de veranderende rol van de overheid in relatie tot de samenleving: van een zuiver hiërarchisch sturende naar een faciliterende en communicatieve overheid. Dat alles vraagt om nieuwe denkers en doeners die buiten de geëigende kaders durven treden en de vrijheid opzoeken binnen de eigen organisatie.

Een nieuwe overheidsrol vraagt ook een andere houding en werkwijze van de ambtenaren. Dialoog voeren en burgers faciliteren worden belangrijker. Op allerlei plaatsen binnen de overheid hebben zij al geëxperimenteerd met nieuwe vormen van samenwerking met burgers en bedrijven.

Uit alle verhalen komt één krachtige boodschap naar voren:

“Bestuurders en managers in het publieke domein, geef voldoende ruimte aan pionieren, de ruimte opzoeken en experimenteren, binnen kaders.”