Overheid moet sturen op sociale media

De afgelopen jaren heb ik enkele toekomstvisies ontwikkeld op het gebied van de overheid. In het essay hieronder beschrijf ik hoe sociale media een nieuwe vorm van burgerparticipatie kunnen zijn, hoe de intelligente stad van de toekomst de samenwerking tussen burgers kan bevorderen. En hoe burgers gezamenlijk beslissingen kunnen nemen over complexe vraagstukken en dilemma’s.

De grote les die uit mijn essay naar voren komt is dat het hoog tijd is dat er vanuit publieke waarden, van samenbinding en empathie, sturing gegeven gaat worden aan de technologische ontwikkelingen. Dat betekent voor een deel experimenteren om nieuwe concepten uit te proberen. De beschreven toekomstvisies laten zien hoe het ook kan. Het ontwerp van ons internet en onze sociale media van de toekomst moet niet worden overgelaten aan alleen de markt en niet als een gegeven beschouwd worden.

Lees hier mijn essay: Essaybundel Publieke Pioniers – Maurits Kreijveld DEF

Publieke Pioniers

Dit artikel verscheen in de essaybundel Publieke Pioniers. Hierin komen zo’n twintig denkers en doeners uit het publieke domein aan het woord. In hun persoonlijke verhalen beschrijven ze hoe zij zelf de mogelijkheden en kansen hebben opgezocht om de nieuwe overheid een stapje dichterbij te brengen. Die persoonlijke verhalen kunnen andere publieke professionals inspireren en geven tegelijkertijd een boodschap richting het management in het openbaar bestuur: geef voldoende ruimte om te pionieren en koester deze medewerkers.

Bij de nieuwe overheid gaat het om de veranderende rol van de overheid in relatie tot de samenleving: van een zuiver hiërarchisch sturende naar een faciliterende en communicatieve overheid. Dat alles vraagt om nieuwe denkers en doeners die buiten de geëigende kaders durven treden en de vrijheid opzoeken binnen de eigen organisatie.

Pionieren = de ruimte opzoeken en experimenteren, binnen kaders

De essaybundel ‘Publieke Pioniers’ is een initiatief van Simône Huijs, senior strategisch beleidsadviseur bij diverse gemeenten. Geïnteresseerden kunnen het boek via één van de publieke pioniers bemachtigen. Zie voor meer informatie ook de website van Publieke Pioniers.

Vorige week werd tijdens een wervelend Reuring-café de essaybundel Publieke Pioniers gelanceerd en overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk (lees hier een korte impressie van die bijeenkomst).