De slimme stad van 2030

Onlangs gaf ik een presentatie tijdens ‘Infratrends: verbindt netwerken‘, een congres over de toekomst van netwerkgebonden infrastructuur & knooppunten. Daarin presenteerde ik mijn visie op de intelligente stad van de toekomst. Deze is gebaseerd op de technologietrends die ik in hoofdstuk 2 van ‘Samen slimmer‘ beschrijf. In hoofdstuk 5 van het boek wordt het toekomstbeeld op de stad van 2030 beschreven als decor voor nieuwe democratie en burgerparticipatie.