Toekomstverkenning ‘Wisdom of the crowd’

In de periode 2009-2012 voerde ik een toekomstverkenning ‘Wisdom of the Crowd’ uit bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Als projectleider verkende ik hoe samenwerken (cocreatie) en samenleven (samen beslissen) eruit zouden kunnen zien over twintig jaar. Begrippen als wisdom of crowds, crowdsourcing, cocreatie en zelforganisatie staan centraal in de toekomstverkenning.

Meer dan honderd experts zijn betrokken geweest via interviews, workshops, debatten en schriftelijke bijdragen. De stuurgroep bestaande uit Marleen Stikker, Jaap van den Herik, Erwin Blom, Peter Werkhoven, Ben Schouten en Paul ’t Hoen gaf mede richting aan de verkenning. Download hier de introductie en toelichting op de toekomstverkenning.

De uitkomsten en de ontwikkelde toekomstbeelden, op het gebied van zorg, innovatie en het bestuur van de slimme stad, worden beschreven en geïllustreerd in het boek ‘Samen slimmer. Hoe de ‘wisdom of crowds’ onze samenleving verandert.’ (klik op de link voor meer informatie, downloads en bestellen).

Op 11 april 2012 werd het boek tijdens een wervelende slotconferentie ‘Een parlement met 17,6 miljoen zetels. Burgers aan de macht in 2030’ gepresenteerd en door stuurgroepvoorzitter Marleen Stikker (directeur van Waag Society) overhandigd aan Gerdi Verbeet, toenmalig voorzitter van de Tweede Kamer. Hierbij werd ook een manifest gepresenteerd dat oproept om aan de slag te gaan met het betrekken van gebruikers bij innovatie in de vorm van living labs.

Workshops

Naast interviews zijn via diverse workshops externen betrokken geweest bij de ontwikkeling van toekomstbeelden. Deze zijn terug te vinden in het boek ‘Samen slimmer’.

Samen met Philips Design werd een workshop georganiseerd waarin we met diverse experts visies ontwikkelden over de toekomst van de gezondheidszorg, een toekomst waarin gebruikers hun gezondheidsdata delen zodat er uit de analyse van de collectieve data er nieuwe inzichten over gezonde leefstijl ontstaan waarmee we allemaal individueel gezond kunnen leven.

Zo organiseerden we in 2010 samen met Stichting Zelforganisatie een workshop over Creatieve werksessie: CoCreatie NL2025 waarin we bekeken hoe de toekomst van onderwijs, zorg en veiligheid eruit zou kunnen gaan zien.

Met Waag Society organiseerden we tijdens het technoculturele PICNIC Festival in Amsterdam in september 2011 een discussie over de Redesigning the Government – Let’s Do It Ourselves waarin o.a. Ingrid Mulder (lector Creating010) en Ben Schouten (hoogleraar Playful Interactions) hun visie gaven.

Deelonderzoeken

In samenwerking met de ontwerp-opleidingen van de TU Delft en Eindhoven en met de Hogeschool Rotterdam is verkend hoe de toekomst van de slimme stad eruit kan gaan zien en hoe burgers erin kunnen participeren (in het co-creëren en beslissen). Lees meer op deze pagina en download de rapporten. Deze zijn input geweest bij de ontwikkelde toekomstbeelden.

Media-optredens

Tijdens de verkenning was ik diverse malen in de media, onder andere tijdens het Kenniscafé van de Volkskrant in De Balie in 2010 ‘De massa is dommer dan zijn weet’.

En ik werkte mee aan een uitzending van het populair-wetenschappelijke tv-programma van de VPRO Labyrint, over ‘De kracht van de massa’ (klik hier). In het programma werden diverse dimensies van groepsgedrag (groepsdruk, zwermen) besproken en het fenomeen ‘wisdom of crowds’ aan de hand van de anekdote over het raden van het gewicht van een os.

Over de ‘wisdom of crowds’

De ‘wisdom of crowds’ wordt vaak aangeduid als het fenomeen dat een grote groep gewone burgers in staat is om een betere inschatting te maken of beslissing te nemen dan een of enkele experts. Crowdsourcing, co-creatie en zelforganisatie zijn vormen waarin de wisdom of crowds wordt benut.

In de toekomstverkenning is onder andere gekeken naar de verwachte technologische ontwikkelingen op het gebied van intelligente netwerken, ‘Big Data’, kunstmatige intelligentie en doehetzelf-technologieën als 3D-printing en synthetische biologie. En vragen als: Hoe kunnen mensen en computers in de toekomst zodanig verbonden dat zij gezamenlijk intelligenter zijn dan afzonderlijk? Hoe kan de samenleving beter gebruik maken van ieders talenten en kennis nu we wereldwijd een bijdrage kunnen leveren aan een collectief vraagstuk zoals onze gezondheid en het milieu? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de maatschappij en organisaties zoals de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties (NGO’s, vakbonden, verenigingen, ..)?

Meer over het thema ‘wisdom of crowds’ lees je hier.
Meer over toekomstverkennen lees je hier.

 

Een gedachte over “Toekomstverkenning ‘Wisdom of the crowd’

Reacties zijn gesloten.