Burgers aan de macht. Het parlement van de toekomst?

PERSBERICHT, 12-04-2012, Den Haag – Tijdens de drukbezochte conferentie ‘Burgers aan de macht’ gisteren aan het Buitenhof werd duidelijk dat gevestigde instituties nu moeten aanhaken bij vernieuwers in de samenleving en ontwikkelingen als ‘wisdom of crowds’, als zij in de toekomst een rol willen houden. De klassieke instituties zijn zich bewust van deze noodzaak en staan open voor verandering. Zij deden een oproep aan de aanwezigen om hen hierbij te helpen.

Verbeet neemt boek Samen slimmer in ontvangst uit handen van Marleen Stikker
Tweede-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet ontvangt het boek ‘Samen slimmer’ uit handen van stuurgroepvoorzitter Marleen Stikker (rechts).

Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet nam een symbolische ‘Agenda voor de Toekomst’ in ontvangst en reageerde:

“Ik ben onder de indruk van de mogelijkheden van de ‘wisdom of crowds’. En ik ben met name geïnteresseerd in de vraag hoe we de wijsheid van velen kunnen aanwenden voor het versterken van de parlementaire democratie. Op welke manier, dat weet ik nog niet. Daar zouden we als Kamer in gezamenlijkheid over kunnen nadenken.”

Ook ontving Verbeet het boek ‘Samen slimmer’ dat beschrijft hoe de samenleving innovatiever en participatiever kan worden. Basis voor het boek was een tweejarige toekomstverkenning van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), waarbij meer dan honderd experts op het gebied van technologie en samenleving waren betrokken. Auteur van het boek en projectleider Maurits Kreijveld:

“Bedrijven, overheden en politieke partijen zijn nog erg afwachtend en pas op bescheiden schaal bezig met crowdsourcing. Zij moeten actief aan de slag gaan met het betrekken van burgers en het benutten van de wisdom of crowds. Dat is ook de boodschap van het bijbehorende manifest (download hier) dat oproept tot actie.”

Marleen Stikker (directeur Waag Society en voorzitter van de stuurgroep van de toekomstverkenning) benadrukt het belang van kennisdeling:

“Organisaties zouden de uitkomsten van experimenteren met ‘wisdom of crowds’ moeten delen in een open ‘living lab’. Zo kunnen we meer kennis ontwikkelen over de effecten hiervan. Waag Society wil hier graag aan deelnemen. Het zou fantastisch zijn als ook de publieke sector, overheden, topsectoren en de politiek aanhaken.

Hiervoor zet ook Netwerk Democratie zich in:

“Wij dragen bij aan een veerkrachtige democratie, door m.b.v. nieuwe technologie leden van de samenleving te betrekken en verbinden. Het belangrijkst is dat de instituties en vernieuwers elkaar ontmoeten en van elkaar leren.”

Instituties moeten aanhaken

Naar aanleiding van het debat werd duidelijk dat gevestigde instituties nu moeten aanhaken bij vernieuwers in de samenleving en ontwikkelingen als ‘wisdom of crowds’, als zij in de toekomst een rol willen houden. De klassieke instituties zijn zich bewust van deze noodzaak en staan open voor verandering. Zij deden een oproep aan de aanwezigen om hen hierbij te helpen.

De gesprekken leidden daarnaast vooral tot verdere vragen. Als iedereen alle informatie kan inzien, leidt dit dan niet tot meer onzekerheid en wantrouwen tegenover overheidshandelen? En als de overheid een platform wordt, wie is dan de beheerder van dat platform? Hoe kun je als burger meer autonomie krijgen in de besluitvorming? En zitten individuen daar wel op te wachten? En natuurlijk de kernvraag: heeft netwerkdenken echt de toekomst?

De opgedane inzichten en vragen vormen stof tot nadenken en een mooi begin voor verdere verkenning van dit thema. Verdere uitkomsten van het debat worden momenteel verwerkt en zullen binnenkort bekend worden gemaakt.

Over

‘Een Parlement met 17,6 miljoen zetels – De burger aan de macht in 2020’ werd georganiseerd door Netwerk Democratie, Stichting Toekomstbeeld der Techniek en Waag Society. Zie hier het programma.

Tijdens ‘Burgers aan de macht’ ging het publiek in gesprek met o.a. Marleen Stikker (Waag Society, stuurgroep Wisdom of the Crowd), Jacques Wallage (Raad voor het Openbaar Bestuur), Joeri van den Steenhoven (Young Foundation London), Jaap Smit (voorzitter CNV) en Valerie Frissen (TNO).

Zie hier een sfeerimpressie met foto’s.

5 gedachtes over “Burgers aan de macht. Het parlement van de toekomst?

  1. Wat zijn in jullie optiek ‘gevestigde instituties’? En is dat een synoniem voor ‘klassieke instituties’? En die aanwezigen zijn dat dan ‘burgers’? Beetje gezeur, misschien en ik kan wel wat invullen. Maar ik mis hier toch wat uitleg. Ook eigen belang: probeer hier een bericht voor míjn lezers (rijksportaal) van te maken….

    Like

    1. Met de gevestigde instituties worden de klassieke instituties bedoeld zoals overheden, vakbonden en politieke partijen en andere organisaties. Bij burgers gaat het in eerste instantie om burgers die zich met behulp van sociale media autonoom en zelf organiseren. De verwachting is dat een kleine groep voorlopers anno nu in de toekomst een grotere groep zal worden omdat de (technologische) middelen en mogelijkheden van burgers om zelf processen te organiseren, zal toenemen.

      Like

Reacties zijn gesloten.