Manifest voor een slimmere toekomst

Op weg naar een living lab

Download hier de tekst van het manifest dat op 11 april 2012 is gepresenteerd en overhandigd aan Gerdi Verbeet.

Naar aanleiding van de toekomstverkenning ‘ Wisdom of the Crowd’ hebben de betrokken gezamenlijk een manifest opgesteld waarin zij het veld en de politiek oproepen tot actie. Na een tijd van toekomst-denken is het tijd voor toekomst-doen: het in de praktijk gaan brengen van de principes van de wisdom of crowds en al doende ervaring op doen.

De toekomstige ontwikkelingen rond de wisdom of crowds zijn niet alleen kansen maar vormen ook een bedreiging voor overheden, bedrijven, organisaties en instituties. Zij zullen zich moeten gaan aanpassen op de nieuwe situatie en kijken hoe zij de kansen kunnen benutten. In plaats van af te wachten of defensief te handelen zouden ze aan de slag moeten gaan met experimenteren. In het manifest wordt een oproep gedaan aan overheden, bedrijven, vakbonden, politieke partijen en kennisinstellingen om aan de slag te gaan met het betrekken van burgers. Enkele partijen willen aan de slag gaan met een ‘living lab’. Wie doet er mee? Lees meer in het ‘Manifest voor een slimmere samenleving‘ hieronder.

Uit de toekomstverkenning komt een agenda naar voren van acties die nu nodig zijn met het oog op de toekomst:

  1. Breng randvoorwaarden in technologie en bij organisatieprocessen op orde (participatief, empowerment burger). Hier gaat het om het ontwerp van onze toekomstige technologie, sociale media, ict-infrastructuur;
  2. Start een maatschappelijke dialoog om te discussiëren over de gewenste randvoorwaarden waaronder deze ontwikkelingen verder tot groei kunnen komen;
  3. Vervul een voorbeeldfunctie, ga experimenteren met co-creatie en open innovatie. Creëer daarvoor een omgeving voor maatschappelijke innovatie waarin alle stakeholders samenkomen: bedrijven, overheden, wetenschap, maatschappelijke organisaties, culturele instituties en … burgers!
In een manifest roepen diverse partijen op om aan de slag te gaan met het experimenteren in de vorm van een living lab. Download hier de tekst van het manifest dat op 11 april 2012 is gepresenteerd en overhandigd aan Gerdi Verbeet. Manifest Living Lab 110412

Manifest voor een slimmere samenleving

De samenleving staat voor grote uitdagingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en onze leefomgeving. De recente crises maken duidelijk dat het huidige systeem niet langer werkt. Er zijn nieuwe structuren nodig om de grote maatschappelijke vragen aan te pakken. Structuren waarin burgers samen met overheden, bedrijven en kennis-instellingen samenwerken en samen verantwoordelijkheid nemen. De samenleving zit vol ideeën, kennis, creativiteit en menskracht. De echte mogelijkheden daarvan gebruiken we maar amper. Door hokjes-denken, door gesloten muren om organisaties, door ‘gekwetter’ zonder naar elkaar te luisteren en door het vasthouden aan bestaande posities uit angst voor de veranderingen die kunnen komen. Dat kan ook anders en slimmer!

Ondertussen is er een revolutie gaande: internet verandert de wereld, sociale media zijn niet alleen maar gadgets. De ‘crowd’ is niet meer te stoppen!

Uit de toekomstverkenning ‘Wisdom of the Crowd’ die Stichting Toekomstbeeld der Techniek de afgelopen jaren heeft uitgevoerd samen met experts, komt naar voren dat die mogelijkheden voor burgers om te handelen en zichzelf te organiseren in de toekomst zullen toenemen. Doordat het web intelligenter wordt en er meer toegankelijke technologieën komen waarmee burgers zelf producten kunnen ontwerpen en maken, biologisch materiaal kunnen manipuleren en over meer sensoren beschikken om hun eigen lichaam of leefomgeving te meten. De visies uit deze verkenning worden beschreven in het boek ‘Samen slimmer’.

Organiseren, samenwerken en beslissen gaan daardoor wezenlijk van karakter veranderen. Burgers krijgen individueel en collectief een actieve rol in het scheppen en delen van nieuwe ideeën en producten. Maar ook in het vinden van oplossingen voor problemen, in het beantwoorden van lastige vragen. Deze ‘wisdom of crowds’ biedt volop kansen om onze samenleving gezonder, duurzamer en innovatiever te maken, gebruikmakend van de kennis, talenten, creativiteit en menskracht van de bevolking.

Bedrijven en overheden verliezen daardoor hun huidige controle en macht. Zij zullen zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Dat vraagt om een leertraject van meerdere jaren.

Er zijn nieuwe structuren nodig in de samenleving om de huidige crises te kunnen aanpakken en sectoren toekomstbestendig te maken.

Bovendien is ‘wisdom of crowds’ niet vanzelfsprekend. Risico van dom kuddegedrag ligt op de loer. Daarom moet er goed gekeken worden naar onder andere het (technologische) ontwerp van het toekomstige web en de sociale media.

Zie ok dit artikel waarin ik het manifest beschrijf aankondig we de toekomstverkenning willen afsluiten. Dit manifest moet een krachtige boodschap afgeven richting politiek, overheid en bedrijfsleven over de randvoorwaarden voor wisdom of the crowd en welke rol zij daarbij zouden moeten spelen.

2 gedachtes over “Manifest voor een slimmere toekomst

Reacties zijn gesloten.