Een Parlement met 17,6 miljoen zetels. Burgers aan de macht in 2020

Conferentie 11 april 2012

Stichting Toekomstbeeld der TechniekNetwerk Democratie en Waag Society organiseren 11 april aanstaande de conferentie:

‘Een Parlement met 17,6 miljoen zetels. Burgers aan de macht in 2020.’

In deze conferentie staat de vraag centraal hoe overheid, politiek, wetenschap, vakbonden, verenigingen en de journalistiek kunnen inspelen op de veranderende rol van de burger. Niet vanuit een defensieve houding, in een poging om onhoudbare bestaande posities in stand te houden, maar met een open opstelling, waarin participatie en eigen initiatief door burgers volop de ruimte krijgen. U wordt uitgedaagd om aan de hand van toekomstscenario’s van innovatieve burgers mee te denken over hoe nieuwe samenwerkingen tussen burger, overheid en media eruit zouden kunnen zien.

Lees hier de uitkomsten van deze bijeenkomst en een sfeerimpressie.

Programma

TIJD BESCHRIJVING
13:30 Inloop en registratie
14:00 Opening en welkom – door Marleen Stikker (Waag Society en voorzitter stuurgroep Wisdom of the Crowd)
14:05 De toekomst is nu
Presentatie van de uitkomsten van de toekomstverkenning ‘Wisdom of the Crowd’ van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Inclusief de lancering van het boek ‘Samen Slimmer‘ dat hieruit voortkwam.
Een reactie door Rein Willems, voorzitter van STT
14:30 Nieuwe democratie
door Valerie Frissen, voorzitter van NetwerkDemocratie.
‘Vertrouwen in democratie’ door Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor Openbaar Bestuur
15:15 Pauze
15:30 Parallelsessies met o.a. Jaap Smit (voorzitter CNV), Joeri van den Steenhoven (The Young Foundation) en Jacques Wallage (voorzitter ROB)
16:45 Plenair slotdebat onder leiding van Marleen Stikker
17:30 Opstellen en aanbieden van de Agenda voor de Toekomst en het boek Samen Slimmer aan mevrouw Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer.
17:40 Borrel

Toelichting

Parallelsessies 

Naast een plenair gedeelte kent de middag drie parallelsessies. Hierin wordt het establishment uitgedaagd door de vooruitstrevende burger die met innovatieve oplossingen laat zien hoe maatschappelijke verhoudingen aan het veranderen zijn. Hoe kan het herontwerp van de maatschappij eruit zien? Iedere sessie brengt 1 stelling voort waarmee aan het eind van de dag een debat gevoerd wordt.

Parallelsessie 1 | Burgers & journalistiek
In de afgelopen jaren zijn de consumenten van nieuws, producenten van nieuws geworden. Nieuwe nieuwsorganisaties zijn ontstaan waarin de consumptie, productie en distributie van nieuws en informatie meer open en transparant zijn geworden ten opzichte van het oude, gesloten, traditionele journalistieke model. Wat betekent dit voor de positie van de journalistiek als controleur van de macht, duiding van nieuws en filtering van informatie?
Nieuwe burger: Mijke Slot (TNO, Erasmus Universiteit)
Establishment: Kees Spaan
Moderator: Katinka Baehr (radioverslaggever/documentairemaker)

Parallelsessie 2 | Burger & Overheid
De sterke opkomst van sociale media bieden nieuwe kansen voor de samenleving en de democratie. Door het internet ziet het democratische proces zich steeds dieper in onze samenleving vertakt. Ook buiten de reguliere overheid om. Het geeft burgers nieuwe instrumenten; om zich te organiseren, te participeren in het democratische proces en zich te informeren over besluitvormingsprocessen binnen de overheid. Welke kansen liggen voor het oprapen? Hoe zal de nieuwe relatie tussen een meer open overheid (mede dankzij open data) en de burger eruit zien?
Nieuwe burger: Stef van Grieken (Hack de Overheid)
Establishment: Jacques Wallage (voorzitter ROB)
Moderator: Davied van Berlo (Ambtenaar 2.0)

Parallelsessie 3 | De Georganiseerde Burger
De rol van de politieke partijen en vakbonden ligt onder vuur. Het ledental van politieke partijen loopt in een rap tempo terug. De organisatiegraad van vakbonden daalt en zij representeren vooral een groep oudere werknemers. Burgers organiseren zich in toenemende mate los van deze instituties middels bijvoorbeeld broodfondsen of online petities. Zijn de partijen en vakbonden nog te redden? Hoe ziet de toekomst van ons Poldermodel eruit?
Nieuwe burger: Joeri van den Steenhoven (Young Foundation London)
Establishment: Jaap Smit (voorzitter CNV)
Moderator: Chris Aalberts (Erasmus Universiteit, DeJaap.nl)

Plenair slot

Na afloop worden de uitkomsten van de deelsessies verder besproken in een plenaire slotdiscussie.
De uitkomsten van de dag komen naderhand ook online beschikbaar.

Boek

Na afloop van het programma ontvangt u het boek ‘Samen Slimmer. Hoe de wisdom of crowds onze samenleving verandert.’ Dit is het resultaat van een meerjarige toekomstverkenning door Stichting Toekomstbeeld der Techniek samen met experts en visionairs uit de wereld van ict en kunstmatige intelligentie, product design, sociale media en politiek en beleid. Deze conferentie is tevens de slotbijeenkomst van deze verkenning.

Een gedachte over “Een Parlement met 17,6 miljoen zetels. Burgers aan de macht in 2020

Reacties zijn gesloten.